โรมาเนียกับบัลแกเรียได้ลงนามในสนธิสัญญาการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Treaty of Accession) และกำหนดเข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 2550 (ค.ศ. 2007)

พิธีดังการลงนามฯ ได้จัดขึ้นที่กรุงลักเซมเบอร์ก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 โดยผู้ลงนามของฝ่ายโรมาเนีย ประกอบด้วย นาย Traian Basescu ประธานาธิบดี นาย Calin Popescu-Taricean นายกรัฐมนตรี และนาย Mihai-Razvan Ungureanu รัฐมนตรีต่างประเทศ ส่วนผู้ลงนามของฝ่ายบัลแกเรียประกอบด้วยนาย Georgi Parvanov ประธานาธิบดี

นาย Siméon de Saxe-Cobourg นายกรัฐมนตรี Solomon Passy รัฐมนตรีต่างประเทศ และนาย Meglena Kuneva รัฐมนตรีกิจการยุโรป ส่วนผู้แทนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวด้วย นำโดยนาย Jean Claude Juncker นายกรัฐมนตรี และนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีต่างประเทศของลักเซมเบอร์กตามลำดับ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

เมื่อโรมาเนียกับบัลแกเรียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี 2550 แล้ว จะทำให้จำนวนประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 25 ประเทศ เป็น 27 ประเทศ และเพิ่มจำนวนประชากรของสหภาพยุโรปอีกประมาณ 30 ล้านคน จากที่มีอยู่ในปัจจุบัน 455 ล้านคน โดยการขยายตัวของสหภาพยุโรปครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 6 หลังจากที่ได้รับจำนวนประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547

ภูมิหลังเกี่ยวกับ
โรมาเนีย
บัลแกเรีย

 

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license