นักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า เงินหลากหลายสกุลที่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆ จ่ายเพื่อซื้อแฮมเบเกอร์ “บิ๊กแมค” ในร้านแมคโดนัลนั้น สะท้อนอำนาจซื้อที่แท้จริงหรือค่าเงินสกุลนั้นๆ เมื่อเร็วๆ นี้ วารสาร The Economist ได้ตีพิมพ์ดัชนี “บิ๊กแมค” ล่าสุด เปรียบเทียบราคาสินค้าดังกล่าวในประเทศต่างๆ พบว่า “บิ๊กแมค” จำหน่ายในสหรัฐฯ ราคา 3.06 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่จำหน่ายในยูโรโซนเฉลี่ยประมาณ 3.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการชี้ว่า เงินยูโรแข็งค่าเกินกว่าดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 17

สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ EU 10 ประเทศนั้น พบว่า 3 ประเทศที่ตั้งราคา “บิ๊กแมค” แพงที่สุด คือ ฮังการี สโลเวเนีย และลิธัวเนีย จำหน่ายที่ราคา 2.60, 2.56 และ 2.31 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ ในขณะที่จำหน่ายในจีนเพียง 1.27 ดอลลาร์สหรัฐ และในกาตาร์เพียง 0.68 ดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้น