หลังจากที่เกิดการระบาดของไข้หวัดนกในจีนและรัสเซีย และล่าสุดมีการพบการระบาดในคาซัคสถาน รัฐบาลอิตาลีก็ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวตามจุดผ่านแดนต่างๆ เหมือนกับหลายประเทศ

โดยมาตรการสำคัญคือ กระทรวงสาธรณสุขอิตาลีประกาศให้ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดน เป็นสถานที่ควบคุม โดยเฉพาะมีการสุ่มตรวจผู้ที่เดินทางมาจากรัสเซีย และประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง

นอกจากนี้ ทางการอิตาลียังมีข้อกังวลในเรื่องการอพยพของนกที่เดินทางจากรัสเซียมายังภูมิภาคยุโรปและอิตาลีในช่วง ฤดูใบไม้ร่วงที่อาจมีการติดเชื้อไข้หวัดนก จึงมีโครงการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้แก่ฟาร์มสัตว์ปีก และฉีดให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว

ปัจจุบันอิตาลีจัดจ้างบริษัท CHIRON ซึ่งมีสำนักงานที่เมือง Siena ในการผลิตวัคซีนดังกล่าว โดยบริษัทสามารถผลิตวัคซีนได้ประมาณ 5 แสนยูนิตต่อสัปดาห์ และหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ทางการอิตาลีอาจมีคำสั่งให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทุกแห่งต้องเลี้ยงในกรงปิด เพื่อป้องกันการติดต่อกับสัตว์ปีกอื่นๆที่อาจมาจากแหล่งที่เกิดการระบาด

ทั้งนี้ อิตาลีมิได้กล่าวถึงเหตุการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยแต่อย่างใด มีเพียงแต่รายงานข่าวของการระบาดของโรคในอดีตเมื่อ ค.ศ 1997 อย่างไรก็ดี ชาวอิตาลีมีลักษณะอ่อนไหวกับข่าวประเภทที่สร้างความกังวลเช่นนี้เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สึนามิ เหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดนกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หรือแม้แต่เหตุการณ์ในภาคใต้ของไทย ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวอิตาลี โดยกว่าจะฟื้นตัวต้องใช้เวลามาก ดังนั้น การป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกในลักษณะที่อิตาลีดำเนินการน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศไทย