ความคืบหน้ากระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าประเภท Polyethylene (pet-chips) รหัสสินค้าที่ 3907.60.20.00.00 นำเข้าตุรกีของไทย

ภายหลังทบวงการค้าต่างประเทศตุรกีประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าประเภท Polyethylene (pet-chips) รหัสสินค้าที่ 3907.60.20.00.00 นำเข้าตุรกีของไทยไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทบวงการค้าต่างประเทศตุรกีได้ตอบรับให้มี Hearing ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยบริษัททนายความซึ่งว่าความแทนบริษัทจากไทย ได้ชี้แจงโดยชูประเด็น เช่น

1. การใช้วิธีการคำนวนและประเมินการทุ่มตลาดที่ไม่ตรงกัน

2. การใช้สมมุติฐานว่าโครงสร้างต้นทุนของแต่ละประเทศเหมือนกันนั้นนำมาซึ่งความเบี่ยงเบนในการคำนวน

3. ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าดังกล่าวจากไทยมีเพียง 3.7% ซึ่งไม่น่าที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อตลาดท้องถิ่นและผู้ผลิตท้องถิ่นของตุรกีได้ ในขณะเดียวกัน หากตุรกีพิจารณาใช้อากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้านำเข้าดังกล่าว จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของตลาดและจะส่งผลให้บริษัทตุรกีที่ทำการยื่นฟ้อง (ซึ่งเป็นเครือของ business conglomerate ชั้นนำของตุรกี)สามารถครอบครองและผูกขาดตลาดโดยเป็นผู้กำหนดราคาแต่เพียงผู้เดียว

4. การไต่สวนการทุ่มตลาดของสินค้าชนิดเดียวกันจากไทยในช่วงเวลาเดียวกันของสหรัฐฯ กระทรวงการค้าสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกกระบวนการไต่สวนสินค้าดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนนี้ ภายหลังการสืบข้อมูลในชั้นต้น โดยชี้แจงว่าสินค้านำเข้าจากไทยดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตลาด

สถานะล่าสุด ทบวงการค้าต่างประเทศตุรกีได้แจ้งว่าจะมีการส่งคณะเดินทางไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบโรงงาน บริษัท และระบบบัญชีต่างๆ ในไทยตามกระบวนการ verification ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้