ยา Tamiflu (ภาพ : Roche)เป็นที่ทราบกันดีว่าสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นเมืองศูนย์กลางของยุโรป ที่มีความสำคัญยิ่งในด้านการศึกษาค้นคว้าและผลิตเวชภัณฑ์ยานานาชนิด ป้อนตลาดโลก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสุขอนามัยของประชากรโลก และสวิตเซอร์แลนด์ มีบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านเวชภัณฑ์ยา / วิตามิน / อาหารเสริม / การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากทางการแพทย์ของโลก อาทิเช่น บริษัท Roche บริษัท Novartis และ บริษัท Ciba เป็นต้น ในขณะที่วาระแห่งความหวาดผวาไข้หวัดนกที่กำลังแผ่ระบาดในหลายพื้นที่ในโลก สอท. ณ กรุงเบิร์น ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยา Tamiflu ยาสำคัญที่มีชื่อเสียงที่ใช้ในการป้องกันไข้หวัดนก ผลิตโดยบริษัท Roche

ผลิตภัณฑ์ยายา Tamiflu ประกอบด้วยตัวยาที่มีชื่อว่า OSELTAMIVIR PHOSPHATE เป็นหลัก และจัดอยู่ในกลุ่มยาประเภท NEURAMINIDASE INHIBITORS ทั้งนี้ ยา Tamiflu ใช้สำหรับรักษาโรคไข้หวัดธรรมดาตามปกติได้อยู่แล้ว แต่ต้อง ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง เนื่องจากส่วนประกอบของยาบางตัวหรือปัญหาต่อไต

ในขณะนี้ ยา Tamiflu เป็นยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยคนไข้จะต้องได้รับยาภายใน 36 ชั่วโมงเป็นอย่างช้า เพื่อตัวยาสามารถต่อสู้และต้านทานการแพร่กระจายของเชื้อไข้ไวรัสหวัดนกได้ทันการ

หากเชื้อไข้หวัดนกเกิดการกลายพันธุ์ ประสิทธิภาพของ Tamiflu ก็อาจลดน้อยลง ซึ่งนโยบายการผลิต หรือสะสมยา Tamiflu ควรต้องคำนึงถึงประเด็นนี้ด้วย

รัฐบาลสวิสได้มีการให้ข้อมูลประชาชนทั่วไปทั้งทางทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศในเอเชียว่า จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่จำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางไปยังภูมิภาคนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าโรคระบาดไข้หวัดนกนี้ จะแพร่เชื้อไปสู่คนไม่ง่ายนักอย่างที่เข้าใจกัน ในขณะเดียวกันก็ให้คำแนะนำดังเช่นที่เคยทำเป็นประจำทุกปีว่า ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดประจำฤดูกาล โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป และเด็กที่มีปัญหาโรคประจำตัวบางโรค มีร่างกายอ่อนแอ และมีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ รวมทั้งผู้ที่มีอาชีพหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกโดยตรง

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรักษาโรคไข้หวัดนก ซึ่งอาจระบาดถึงมนุษย์ บริษัท Roche ได้สร้างเครือข่ายแหล่งผลิตยาแล้วกว่า 12 แห่งทั่วโลก รวมทั้งไทย และกำลังอยู่ระหว่างการสร้างแหล่งผลิตขึ้นอีกหนึ่งแห่งในสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น บริษัทฯ พร้อมจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนต่างชาติดำเนินการผลิตยา Tamiflu ได้ แม้ว่าจะยังมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่อีก 11 ปี ทั้งนี้ เพื่อขยายปริมาณยาสำหรับประชากรโลก นจนถึงบัดนี้ มี 40 กว่าประเทศแล้วที่สั่งซื้อยาดังกล่าวจากบริษัท อนึ่ง บริษัทยา CIPLA ของอินเดียได้ประกาศแผนที่จะผลิตยา generic เพื่อจัดส่งให้แก่รัฐบาลอินเดียด้วย

ทางการสวิสได้มอบยา Tamiflu จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่ ตุรกีสำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดไก่ที่ติดเชื้อไข้หวัดนก และมอบให้แก่องค์การ WHO 3 ล้านชุด สำหรับสวิสเองทางการได้สะสมยา Tamiflu ไว้เพียงพอสำหรับรักษาร้อยละ 25 ของประชากร นอกจากนั้น ยังประกาศว่าจะมอบเงินทุน 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่องค์การ FAO เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกจากเอเชียมายังยุโรป

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก นั้น สวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศห้ามนำเข้าไก่จากตุรกีและโรมาเนีย รวมทั้งกรีซแล้ว ตามแนวนโยบายของสหภาพยุโรป และครม.สวิสได้ประกาศใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นในการตรวจสอบจุดผ่านแดนเพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสัตว์ปีกตามชายแดน นอกจากนั้น ทางการยังได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเริ่มตระหนักถึงภยันตรายจากโรคไข้หวัดนก

อย่างไรก็ดี สมาคมเภสัชกรรมและเวชกรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐและสัตวแพทย์ได้ประกาศเตือนประชาชนมิให้ตื่นตระหนก และไม่จำเป็นต้องซื้อยา Tamiflu เก็บไว้ เนื่องจากเห็นว่า ในขณะนี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังปลอดจากโรคไข้หวัดนก และเกรงว่าหากมีการเตือนภัยดังกล่าวกันมากจนเกิดเหตุแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นจริง จะไม่มีใครเชื่อถือ

ภูมิหลังธุรกิจของบริษัท Roche

บริษัท Roche ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1896 และเติบโตเรื่อยมา จนถึง 2004 ว่าบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 3 หมื่นล้านฟรังก์สวิส โดยบ. Roche มีนโยบายการบริหารที่มุ่งเน้นการผลิต/ค้นคว้า/ศึกษา เวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค โดยยึดถือคุณภาพของสินค้าและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในด้านการค้นคว้าวิจัยคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และทำการพัฒนาการเวชภัณฑ์ยา / วิตามิน / อาหารเสริม / การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน สาขาหลักของบริษัทฯ คือ ด้าน Healthcare/Biotechnology ซึ่งถือเป็น 2/3 ของธุรกิจทั้งหมด

สำนักงานใหญ่ของ บริษัท Roche ที่สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นศูนย์กลางหลักในด้านวิจัย/พัฒนา และมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับศูนย์วิจัยในทุกภูมิภาคทั่วโลก 40 แห่ง โดยมีศูนย์วิจัยในทวีปเอเชียมีอยู่ 2 แห่ง คือ ศูนย์ Chugai ในญี่ปุ่น กับ ศูนย์วิจัยนครเซี่ยงไฮ้ ในจีน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นให้สอดคล้องกับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน และมีงบประมาณสำหรับการวิจัยร้อยละ 16 ของงบประมาณทั้งหมด หรือกว่า 5 พันล้านฟรังก์สวิส

ในปี ค.ศ. 2003-2004 ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดของบ. Roche สามอันดับแรก คือ (1) Mablhera/ Rituxan (มูลค่า 3,378 ล้าน ฟรังก์สวิส) (2) Neo Recorrmon / Epogin (มูลค่า 2,082 ล้านฟรังก์สวิส) และ (3) Herceptin (มูลค่า 1,400 ล้านฟรังก์สวิส) ซึ่งเป็นเวชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็ง โดยกลุ่มผู้บริโภคในยุโรปและอเมริกาเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.5 และร้อยละ 35.5 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มผู้บริโภคเอเชียคิดเป็นร้อยละ 17