หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันกว่า 60 คันบนทางด่วน M1 (เส้นเวียนนา-บูดาเปสต์) ในช่วงก่อนปีใหม่ซึ่งมีสาเหตุจากหิมะตกหนักก่อนหน้านั้น กระทรวงเศรษฐกิจและการขนส่งฮังการีได้มีกฎข้อบังคับหใม่ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป รถยนต์จากต่างประเทศทุกคนที่เข้ามาในฮังการีจะต้องมีโซ่ลุยหิมะ (snow chains) ติดที่ล้อหรือไว้ในที่เก็บของท้ายรถยนต์ทุกคัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบนถนนในช่วงฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม โดยที่กฎข้อบังคับดังกล่าวมีการประกาศกันอย่างค่อนข้างกระทันหัน จึงมีรถยนต์หลายคันที่ไม่สามารถผ่านด่านเข้าไปในฮังการีได้ (ส่วนใหญ่จากโรมาเนีย มอลโดวา ตลอดจนออสเตรียและเยอรมนี)