เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดนมาร์กแจ้งว่า พบแร้งชนิดหนึ่ง (buzzard) ซึ่งมีเชื้อไข้หวัดนกจำนวน 1 ตัว ตายอยู่บริเวณชายหาดในเมือง Naestved ห่างจากกรุงโคเปนเฮเกนไปทางใต้ประมาณ 85 กม. นับเป็นเหยื่อไข้หวัดนกรายแรกในเดนมาร์ก โดยเชื้อไข้หวัดนกที่พบในเดนมาร์กเป็นเชื้อสายพันธ์ H 5 ซึ่งต้องตรวจให้แน่ชัดว่าเป็นสายพันธ์ N 1 หรือไม่ เนื่องจาก ขณะนี้เชื้อไข้หวัดนก H5 N1 ได้แพร่ระบาดไปยังสวีเดนและเยอรมนี ทำให้นกในสองประเทศตายไปหลายตัวก่อนที่จะแพร่ระบาดมายังเดนมาร์ก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สวีเดนได้รับคำยืนยันว่า นกที่ตายเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 49 ติดเชื้อไวรัส H5 สายพันธ์ N1

นาย Per Christensen เจ้าหน้าที่องค์การควบคุมสุขอนามัยอาหารประจำภาคตะวันออกของ เดนมาร์ก แจ้งว่า เมือง Naestved เป็นเขตที่นกอพยพจากแถบอื่น บินมารวมตัวกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่พบเชื้อไข้หวัดนกในเมืองนี้ แต่ยังไม่มีการพบว่า เชื้อไข้หวัดนกที่พบนี้จะแพร่ระบาดสู่คนหรือไม่ โดยขณะนี้ ทางการเดนมาร์กประกาศมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายนกทั้งมีชีวิตหรือตายแล้ว เข้าและออกจากบริเวณที่พบเชื้อไข้หวัดนกและบริเวณโดยรอบในระยะ 3 กิโลเมตร และมีการกำหนดเขตเฝ้าระวังในระยะ 10 กิโลเมตร บริเวณหาด Svino เพื่อสังเกตนกและฟาร์มสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด

นาย Lars Lokke Rasmussen รมว.สาธารณสุขเดนมาร์ก ได้แถลงว่า โอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกไปยังคนยังมีอัตราต่ำอยู่ ยกเว้น มีบุคคลจะเข้าไปสัมผัสสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดกับนกที่ป่วยหรือตายแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า มีคนติดเชื้อไข้หวัดนก 176 คนทั่วโลก และมีคน 97 คนตายจากเชื้อไข้หวัดนก

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 49 สถาบันวิจัยอาหารและสัตวแพทย์ของเดนมาร์ก ตรวจพบแล้วว่าแร้งที่ตายนั้น สาเหตุเนื่องจากไวรัส H5 สายพันธ์ N1 โดยมีการนำเชื้อไวรัสดังกล่าวส่งไปยังห้องแลบของสหภาพยุโรปใน สหราชอาณาจักร เพื่อตรวจให้แน่ชัดอีกครั้ง โดยอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน

สภาสัตว์ปีกของเดนมาร์กได้ประเมินว่า เดนมาร์กสูญเสียรายได้ประมาณ 180 ล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาท) จากรายได้ของการส่งออกไก่ทั้งหมด นับตั้งแต่มีความหวาดกลัวไข้หวัดนกเมื่อเดือนพ.ย. 48 ปัจจุบันเดนมาร์กส่งออกเนื้อสัตว์ปีก โดยเฉพาะเนื้อไก่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2 พันล้านโครนเดนมาร์กต่อปี (ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันพันล้านบาท) ต่อปี และมีปริมาณการผลิตรวม 190 ล้านกิโลกรัมต่อปี โดยปริมาณหนึ่งในสามจากจำนวนนี้เป็นปริมาณเนื้อไก่ส่งออก หรือคิดเป็น 126 ล้านกิโลกรัมต่อปี ซึ่งร้อยละ 60 เป็นการส่งออกไปสวีเดน ที่เหลือเป็นการส่งออกไปตลาดอื่นๆ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เยอรมนี และตะวันออกกลาง

ผู้บริโภคในเดนมาร์กยังไม่มีปฎิกริยาเชิงลบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่มีความหวาดกลัวว่าจะสูญเสียตลาดส่งออก