คณะกรรมาธิการยุโรปตกลงให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาและตัดสินใจการวางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ GMO โดยจะปรับปรุงการตัดสินใจทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความสอดคล้องและความโปร่งใส ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับ GMO ในปัจจุบันและกฎหมาย EC และ WTO และจะมิให้มีความล่าช้าที่ไม่เหมาะสมในกระบวนการพิจารณา การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนข้อเสนอของนาย Markos Kyprianou กรรมาธิการ Health and Consumer Protection ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ประเทศสมาชิก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ GMO ของคณะกรรมาธิการฯจะอยู่บนพื้นฐานของการประเมินทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ระยะ 5 ปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมีการวางระบบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการจำหน่ายและผลิตอาหาร อาหารสัตว์และพืชผล GMO กระบวนการอนุมัติของสหภาพยุโรปสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ GMO ที่ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่จะวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้ กฎระเบียบการอนุญาตให้จำหน่ายของสหภาพยุโรปเป็นการอนุญาตแต่ละรายโดยพิจารณาจากการประเมินทางวิทยาศาสตร์ คำขออนุญาตที่ทำตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ได้จะถูกปฏิเสธ นอกจากนั้นกฎเกี่ยวกับการฉลากที่กำหนดให้ระบุอย่างชัดเจนทำให้ชาวนาและผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่

คณะกรรมาธิการฯมีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการประเมินทางวิทยาศาสตร์ เช่น

– ให้หน่วยงาน European Food Safety Authority (EFSA) ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศสมาชิกมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเห็นด้านวิทยาศาสตร์ที่ต่างกัน

นอกจากนั้นจะให้ EFSA เสนอรายละเอียดหลักฐานยืนยันมากขึ้นกรณีที่ไม่รับความเห็น
คัดค้านใบสมัครของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิก และ EFSA จะต้องระบุรูปแบบที่ผู้สมัครจะต้องใช้ในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

– ทั้งผู้สมัครและEFSA จะต้องอธิบายถึงผลในระยะยาวที่อาจเกิดและประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นในขั้นตอนประเมินความเสี่ยงของการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ GMO

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการตัดสินใจ เช่น

– คณะกรรมาธิการฯจะพิจารณาความเสี่ยงที่พิสูจน์ยืนยันแล้วโดยประเทศสมาชิกด้วยการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาเป็นแต่ละรายไป

– คณะกรรมาธิการฯอาจระงับการพิจารณาเอาไว้ถ้าประเทศสมาชิกมีคำถามด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่ EFSA ไม่ได้อธิบายไว้หรืออธิบายไว้ไม่ชัดเจน

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์ GMO นี้คณะกรรมาธิการฯได้รับจากการหารือร่วมกับประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการฯยังจะหารือกับประเทศสมาชิกในคณะมนตรียุโรปและ EFSA ในอีกหลายเดือนข้างหน้าเพื่อให้นโยบายนี้ได้รับฉันทามติและมีความโปร่งใสมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Friends of the Earth และกลุ่ม Greenpeace กล่าวหาคณะกรรมาธิการฯว่าขณะที่แถลงต่อสาธารณะว่าพืช GMOs มีความปลอดภัยแต่ในรายงานที่มีถึง WTO กลับยอมรับถึงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย รายงานได้กล่าวอีกว่ายังคงมีความไม่แน่นอนและความเห็นที่ขัดแย้งกันทางวิทยาศาสตร์อยู่ และจากข้อมูลปัจจุบันก็ยังไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเกิดมะเร็งและภูมิแพ้ไม่มีผลมาจาก GMOs ทั้งยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับวัชพืชและแมลงที่จะพัฒนาความต้านทานต่อสารพิษในพืชผลที่ดัดแปลงพันธุกรรม

เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนคณะกรรมาธิการฯได้ย้ำว่าไม่มีการอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรมจนกว่าจะทราบว่าปลอดภัยแน่นอน อย่างไรก็ตาม การออกมายืนยันดังกล่าวก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้ประชาชนเพราะจากการสำรวจความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าประชาชน 2 ใน3 ยังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม