เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2549 กระทรวงผู้บริโภคของเดนมาร์กได้ออกประกาศเตือนว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของเดนมาร์ก ติดเชื้อไข้หวัดนกจากฟาร์มสัตว์ปีกภายในประเทศของเดนมาร์ก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่า เชื้อไข้หวัดนกได้แพร่ระบาดในฟาร์มไก่บนเกาะ Funen เนื่องจาก มีไก่ 47 ตัวตาย จากจำนวนไก่ทั้งหมด 100 ตัว นับได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เชื้อไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มปิด

สถาบันวิจัยอาหารและสัตวแพทย์ของเดนมาร์กได้ทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มทั้งหมด และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดตั้งเขตป้องกัน (protection zone) ในระยะ 3 กิโลเมตร และเขตเฝ้าระวัง (observation Zone) ระยะ 10 กิโลเมตร รอบ ๆ ฟาร์มสัตว์ปีก ในขณะที่มีการพบนกยูง 1 ตัวและนกพันธ์อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งติดเชื้อไข้หวัดนก H 5 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในห้องแลปแห่งชาติเดนมาร์กจะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นสายพันธ์ N 1 หรือไม่

นาย Lars Barfoed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้บริโภคเดนมาร์ก กล่าวว่า การพบเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มปิดครั้งนี้ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก โดยในขณะนี้ มีการสั่งห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากเกาะ Funen และประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรายใหญ่จากเดนมาร์ก อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเดนมาร์กแล้ว ส่งผลให้เดนมาร์กสูญเสียรายได้รวม 409 ล้านโครนเดนมาร์ก และขณะนี้ บรรดาเจ้าของอุตสาหกรรมเดนมาร์กได้ร้องต่อนาย Hans Christian Schmidt รมว.ก.อาหารและเกษตรกรรมเดนมาร์ก เพื่อขอให้สหภาพยุโรปช่วยเหลืออุตสาหกรรมสัตว์ปีกของเดนมาร์กที่กำลังประสบวิกฤตอยู่ในปัจจุบัน