นาย Peter Mandelson กรรมาธิการด้านการค้าของสหภาพยุโรปได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ Renmin University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2549 นี้ เรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ WTO มิเช่นนั้นก็อาจเสี่ยงต่อปฏิกิริยาตอบโต้จากยุโรป

ในสุนทรพจน์นี้ นาย Mandelson กล่าวถึงเหตุผลว่า จีนมีแนวโน้มที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของความสำคัญของเศรษฐกิจโลกต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า อย่างไรก็ตามการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการสนับสนุนให้ตลาดเปิดกว้างรวมทั้งการนำกฎระเบียบมาใช้แทนการหลีกเลี่ยง ทั้งยุโรปและจีนควรจะเปิดกว้างทั้งคู่ ในยุโรปนั้นการเปิดกว้างคือการต่อต้านแรงกดดันของการกีดกันทางการค้า ส่วนในจีนนั้นการเปิดกว้างหมายถึงการที่จีนจะต้องปฏิบัติตามพันธะของ WTO ที่จะเปิดตลาดให้สินค้าและบริการที่เป็นของแท้จากยุโรป ให้เสรีภาพในการลงทุนและปกป้องสิทธิของบริษัทต่างๆจากยุโรป

นาย Mandelson สรุปความว่า ควรมองว่าสิ่งที่กำลังปฏิบัติอยู่นี้คือการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่ ถ้าจีนเปิดประตูกว้างขึ้นและทั้งโลกมองว่าจีนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว พลเมืองของยุโรปก็จะมีความเข้าใจในผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น

เพิ่มการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์

เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย.2549 นาย Mandelson และนาย Ma Xiuhong รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของจีนพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักเทศบาลกรุงปักกิ่งและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของกรุงปักกิ่ง (Beijing Intellectual Property Office) ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างตลาดค้าปลีกของปักกิ่งและผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของตราสินค้าชุดกีฬาและแฟชั่นจากต่างประเทศเพื่อร่วมกันต่อต้านการขายสินค้าปลอมแปลงในตลาดค้าปลีกในกรุงปักกิ่ง ข้อตกลงด้วยความสมัครใจนี้เป็นความพยายามที่จะหยุดยั้งการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเจ้าของตลาดค้าปลีกต่างๆในกรุงปักกิ่งด้วยวิธีกดดันมิให้มีการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธิ์

ตามข้อตกลงนี้เจ้าของตลาดค้าปลีกยินยอมที่จะระงับการดำเนินธุรกิจของผู้ค้าเป็นระยะเวลาหนึ่งถ้ามีหลักฐานการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ค้าเป็นครั้งแรก และถ้าผู้ค้าคนเดิมขายสินค้าปลอมแปลงอีกเป็นครั้งที่สอง ผู้ค้านั้นจะได้รับการบอกเลิกสัญญาเช่าและไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายในตลาดนั้นอีก

เจ้าของตลาดค้าปลีกที่สำคัญๆในกรุงปักกิ่ง อาทิ Silk Street Hongqiao ฯลฯ ยังยินยอมที่จะร่วมกับเจ้าของตราสินค้าในการพัฒนามาตรฐานสัญญาเช่าใหม่ซึ่งมีข้อผูกพันให้ผู้ค้าคำนึงถึงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมถึงผลที่จะได้รับถ้าเกิดการปลอมแปลงสินค้า และจะมีการตรวจตราตลาดเป็นประจำโดยจะปฏิบัติตามกฏ’การจับได้ 2 ครั้ง’ (Two-strike Rule) และจะมีการรายงานให้เจ้าของตลาดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ตราบใดที่เจ้าของตลาดปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เจ้าของตราสินค้าต่างประเทศก็จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของตลาด ซึ่งถ้ามาตรการดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จ เจ้าของตราสินค้าจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้กับเจ้าของตลาดในเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศจีนต่อไปซึ่งรวมทั้งเมือง เซี่ยงไฮ้ กวางเจา และเซินเจิ้น

นาย Mandelson กล่าวในพิธีลงนามว่า การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างยุโรปและจีน ความริเริ่มนี้จึงมีความสำคัญอย่างสูงและจะเป็นก้าวสำคัญที่สร้างความมั่นใจระหว่างตลาดทั้งสอง และมีความหวังว่าจะมีการสร้างสรรค์อื่นต่อๆไปบนพื้นฐานนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและจีน
http://ec.europa.eu/comm/trade/index_en.htm