สเปนพบเชื้อไข้หวัดนก : เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมาธิกายุโรปยืนยันการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ในเป็ดป่าที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ณ เขตเมือง Alava แคว้น Basque Country ประเทศสเปน ส่งผลให้ขณะนี้สเปนกลายเป็นประเทศสมาชิก EU อันดับที่ 14 ที่มีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในนกป่า (รองจาก กรีซ อิตาลี สโลวีเนีย ฮังการี ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สโลวัก สวีเดน โปแลนด์ เดนมาร์ก สาธารณรัฐเช็ก และสหราชอาณาจักร)

EU ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตจากบราซิล : ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 EU ได้ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต (live poultry) จากบราซิล ผลจากการระบาดของโรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) ณ เมือง Rio Grande do Sul ทางตอนใต้ของบราซิล หากอย่างไรก็ดี สินค้าไก่ดิบและแปรรูปยังคงนำเข้า EU ได้ตามปกติ ซึ่งต่อมากระทรวงเกษตรบราซิลได้ออกแถลงการณ์ต่อมาตรการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตของ EU ในครั้งนี้ว่า จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของบราซิล เนื่องจากปริมาณสัตว์ปีกมีชีวิตของบราซิลที่ส่งไปยัง EU นั้นมีจำนวนน้อย และมีมูลค่าไม่มาก (ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2549 บราซิลส่งออกสัตว์ปีกมีชีวิตไป EU เป็นมูลค่า 166,000 ยูโร ในขณะที่มีการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นมูลค่าถึง 300 ล้านยูโร หรือประมาณ 15,000 ล้านยูโร)

การที่ EU ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต (live poultry) จากบราซิล เนื่องจากการระบาดของ โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) ในครั้งนี้ คาดว่าเพื่อเป็นการลดอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อโรคนิวคาสเซิลโดยตรงจากการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่มีความเสี่ยง จึงเป็นหลักการที่รอบคอบและสมเหตุสมผลเนื่องจากยังคงอนุญาตให้นำเข้าสินค้าไก่ดิบและแปรรูปได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ไทยควรเกาะติดสถานการณ์การระบาดของบราซิลอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากการระบาดดังกล่าวมีท่าทีว่าจะนำไปสู่การระบาดของโรคไข้หวัดนกก็อาจมีผลต่อการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกนอกเหนือจากสัตว์ปีกมีชีวิตก็เป็นได้

จากการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในเป็ดป่าของสเปนในครั้งนี้ คาดว่าจะมีการตรวจพบนกอพยพและนกป่าเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก 14 ประเทศสมาชิกที่เป็นอยู่ ไทยจึงควรติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมกำหนดท่าทีต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิก EU ได้อย่างชัดเจนต่อไป