เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2549 สำนักงานสถิติแห่งชาติของโปรตุเกสได้รายงานสถิติทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณทางบวกต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจโปรตุเกสว่า อัตราการขายสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2549 สูงขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2548 ถึง 5.3 % ขณะที่การขายสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 14.8% นอกจากนั้น การขายสินค้าพลังงานก็เพิ่มขึ้น 24.2% สินค้ากึ่งสำเร็จรูปขายเพิ่มขึ้น 9.7% .ในขณะที่การขายสินค้าทุนลดลง 2.8% สินค้าอุปโภคบริโภคมียอดขายลดลง 1.5% โดยสินค้าใช้คงทน (durable) ขายลดลง 15.6% สินค้าใช้ไม่คงทน (non-durable) ยอดขายเพิ่มขึ้น 1%

ในภาคการบริโภค พบว่า ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม 2549 ปรับตัวดีขึ้นเป็นติดลบ 35.8% จากติดลบ 36.2% ในเดือนมิถุนายน ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจในเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นเป็น 0.2 จุด จาก 0.0 จุดในเดือนมิถุนายน โดยในระยะแปดเดือนก่อนหน้าเดือนมิถุนายน ดัชนีเป็นลบ เป็นที่สังเกตได้ว่าดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจในเดือนกรกฎาคม 2549 เป็นดัชนีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 เป็นต้นมา