เมื่อสัปดาห์ก่อน นาย Peter Power โฆษกฝ่ายการค้าของคณะกรรมาธิการยุโรป แถลงว่า โปรตุเกส สเปน อิตาลี และกรีซ ลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับการจำกัดการนำเข้ารองเท้าจากจีนและเวียดนาม โดยอ้างว่าเป็นข้อเสนอที่จะไม่สามารถป้องกันการทุ่มตลาดจากประเทศทั้งสองได้ และคณะกรรมาธิการควรพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อสภาพการทำงานที่ยากเข็ญและค่าแรงที่ต่ำต้อยในโรงงานผลิตโรงเท้าของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน EU ใช้มาตรการชั่วคราวป้องกันการทุ่มตลาดจากจีนและเวียดนามโดยเก็บภาษีขาเข้าสำหรับรองเท้าหนังจากจีน 19.4% และจากเวียดนาม 16.8% ซึ่งมาตรการนี้จะหมดอายุลงในเดือนตุลาคมที่จะถึงและคณะกรรมาธิการจัดทำข้อเสนอใหม่เพื่อใช้แทนโดยเสนอให้ใช้ระบบโควต้า แก่รองเท้าจากประเทศทั้งสอง และบทลงโทษรุนแรงหากนำเข้าเกินโควต้า แต่ประเทศยุโรปใต้ทั้ง 4 แสดงความเห็นว่าเป็นมาตรการเบาเกินไป ในขณะที่ประเทศยุโรปตอนเหนือเห็นว่ารุนแรงเกินไป คณะกรรมาธิการจึงต้องหาทางออกที่ประนีประนอมทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันโดยจะเสนอทางเลือกใหม่ในสัปดาห์นี้ที่เสนอให้ใช้ระบบภาษีต่อไปแต่ลดอัตราภาษีลงเหลือ 16.5% สำหรับร้องเท้าจีน และ 10% สำหรับรองเท้าเวียดนาม หากประเทศสมาชิกเห็นชอบต่อมาตรการใหม่นี้ นาย Peter Mandelsonกรรมาธิการการค้า ก็จะสามารถจัดทำข้อเสนอมาตรการอย่างเป็นทางการได้หลังจากฤดูร้อนนี้

* รองเท้านับเป็นสินค้าออกสำคัญอย่างหนึ่งของโปรตุเกส เช่นเดียวกับเสื้อผ้า ซึ่งจัดอยู่ในสินค้ากลุ่มเดียวกันในรายงานสถิติการส่งออกของทางการโปรตุเกส ดังจะเห็นได้ว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โปรตุเกสส่งออกสินค้ารองเท้าและเสื้อผ้าเป็นมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านยูโร ในแต่ละปี ยกเว้นในปี 2548 ที่มูลค่าการส่งออกสินค้านี้ลดลงเหลือเพียงประมาณ 3,844 ล้านยูโร คิดเป็น 12.5 % ยอดการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่ ในปี 2547 ส่งออกสินค้ากลุ่มนี้มูลค่าประมาณ 4,186 ล้านยูโร คิดเป็น 14% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด