สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ขอนำเสนอข่าวที่เป็นข้อมูลสนับสนุนข้อเสนอยุทธศาสตร์ทางการค้าและการลงทุน 3 ฝ่าย ไทย-โปรตุเกส-อดีตอาณานิคมโปรตุเกสในอาฟริกา โดยเฉพาะอังโกล่า ซึ่งข้อเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ใน
อังโกล่ามีโอกาส และโปรตุเกสสามารถเป็นสะพานไปสู่โอกาสให้นักธุรกิจไทยได้ เช่น นักธุรกิจไทยอาจส่งสินค้าไทยไปขายในอังโกล่าผ่านบริษัทของโปรตุเกส หรือลงทุนร่วมกันในธุรกิจต่างๆ ในอังโกล่า เป็นต้น สำหรับรายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้

ในระดับรัฐบาล เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 ผู้บริหารกระทรวงการคลังของโปรตุเกสและของอังโกล่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ระบุว่าโปรตุเกสจะให้สินเชื่อวงเงิน 500 ล้านยูโรแก่อังโกล่าในช่วงเวลาที่เหลือในปีนี้ เพื่อให้รัฐบาลอังโกล่านำเงินไปพัฒนาถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล โรงเรียน และโครงการฟื้นฟูบูรณะภายหลังสงครามกลางเมืองที่เพิ่งยุติลงไปไม่นานมานี้ รวมทั้ง ให้นำเงินไปพัฒนาการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า น้ำประปา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการฝึกอบรมนักวิชาชีพต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว ส่งผลให้วงเงินสินเชื่อและการค้ำประกันการเงินที่โปรตุเกสให้กับอังโกล่าในปัจจุบันเพิ่มเป็น 900 ล้านยูโร

ในระดับธุรกิจภาคเอกชน นาย Arnaldo Figueiredo กรรมการบริหารด้านธุรกิจต่างประเทศของบริษัทก่อสร้างของโปรตุเกส Mota-Engil แถลงว่าในปี 2548 บริษัทมียอดรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (turnover) ในอังโกล่า 166 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ถึง 50% และในปี 2549 คาดว่าจะมีรายได้ฯ ถึง 200 ล้านยูโร ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดรายได้ฯ ต่อปี ในอังโกล่าได้ถึง 400 ล้านยูโรในปี 2551 เนื่องจากเศรษฐกิจอังโกล่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง

นาย Figueiredo กล่าวด้วยว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะประสบการแข่งขันจากบริษัทก่อสร้างของจีนที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่าและได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากรัฐบาลจีน บริษัท Mota-Engil ก็มีข้อได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีและความชำนาญที่ก้าวหน้า และประสบการณ์นานปีในการดำเนินธุรกิจในอังโกล่า