ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2549 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดโครงการนำคณะนักออกแบบไทยและผู้บริหารอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยไปเยือนเดนมาร์ก และจัดนิทรรศการออกแบบระหว่างไทย-เดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen International Furniture Fair) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ Bella Centre ซึ่งเป็นศูนย์จัดนิทรรศการและเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ เป็นการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนารูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมการออกแบบใหม่ ๆ รวมทั้ง เป็นการสร้างเวทีให้นักออกแบบชาวไทยและเดนมาร์กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ โดยผลักดันให้นักออกแบบไทยสามารถร่วมมือกับนักออกแบบในเดนมาร์ก เพื่อขยายตลาดการส่งออก และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาการออกแบบสินค้าระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มการออกแบบสินค้า

โครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายการติดต่อประสานงานระหว่าง นักออกแบบไทย-เดนมาร์ก และเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่ตลาดจริง ได้เข้าถึงและสัมผัสโลกแห่งธุรกิจการออกแบบเครื่องเรือนแบบ Danish Design ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด (ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์สนาม) บริษัท อีสต์โคสต์ จำกัด (ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชุดอาหาร) บริษัท ปราการเอ็นเตอร์ไพร้ส 1999 จำกัด (ผลิตโซฟาหนัง) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกั ด (ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กและผ้า) โดยบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมดเป็นบริษัทที่วิทยากรชาวเดนมาร์กได้ไปเยี่ยมชม และได้ประเมินด้านดีไซน์ สำหรับตลาดสแกนดิเนเวีย เมื่อปี 2548 มาแล้ว

การจัดโครงการนำคณะนักออกแบบไทยไปร่วมจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตของไทยได้เห็นแนวโน้มตลาดและพัฒนาการด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของสแกนดิเนเวีย รวมทั้ง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ผลิตและนักออกแบบของสแกนดิเนเวียด้วย ซึ่งทางบริษัทเฟอร์นิเจอร์และนักออกแบบของไทยเห็นว่า ยังคงต้องพัฒนาสินค้าของไทยให้มีความทันสมัยและเหมาะกับตลาดของแถบสแกนดิเนเวียอีกมาก โดยเฉพาะ ด้านการออกแบบ