หลังจากทางการสหรัฐฯแจ้งให้สหภาพยุโรปทราบว่าพบร่องรอยของการตัดแต่งพันธุกรรมข้าว (GMO) ในตัวอย่างของข้าวเมล็ดพันธุ์ยาว (long-grain rice) ในท้องตลาดในสหรัฐฯ สหภาพยุโรปได้ดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้ข้าวที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมเข้าตลาดยุโรป ด้วยการสั่งไม่ให้นำเข้าข้าวเมล็ดพันธุ์ยาวจากสหรัฐฯ เว้นแต่มีใบรับรองว่าปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ทางการสหรัฐฯได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบว่าพบว่ามีการตัดแต่งพันธุกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในข้าวเมล็ดพันธุ์ยาว LL Rice 601 ในตลาดในสหรัฐ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงออกมาตรการฉุกเฉินเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้

 • กำหนดให้ข้าวเมล็ดพันธ์ยาวที่นำเข้าจากสหรัฐฯทั้งหมดต้องมีใบรับรองว่าไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมดังกล่าว
 • ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองดังกล่าว ผู้ประกอบการยุโรปที่รับผิดชอบในการวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวจำต้องทำการวิเคราะห์ตรวจสอบว่าสินค้าของตนไม่มีร่องรอยของการตัดแต่งพันธุกรรมใดๆ (ในช่วงที่ทำการทดสอบ ต้องเก็บสินค้าออกจากตลาดเสียก่อน)
 • คณะกรรมาธิการยุโรปร้องขอให้ประเทศสมาชิกทำการตรวจสอบสินค้าที่ชายแดน เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะสินค้าที่มีใบรับรองเท่านั้นที่จะได้เข้ามาในตลาดยุโรป สินค้าที่ไม่มีใบรับรองใดๆ จะถูกส่งกลับสหรัฐฯหรือทำลายทิ้ง
 • ประเทศสมาชิกจำเป็นต้องดำเนินมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าข้าวสหรัฐฯที่วางขายอยู่ในตลาดแล้ว ไม่มีข้าว LL Rice 601 อยู่

 • ในกรณีที่พบสินค้าปนเปื้อน ประเทศสมาชิกต้องนำสินค้าชุดดังกล่าวออกจากตลาด
 • ประเทศสมาชิกอาจจำต้องทำการตรวจสอบอาหารสัตว์และอาหารประเภทอื่นๆว่าไม่มีข้าว LL Rice 601 ปะปนอยู่ (แม้จะไม่อยู่ในมาตรการฉุกเฉินฉบับนี้)

 • อนึ่ง มาตราการฉุกเฉินนี้จะมีผลบังคับใช้ 6 เดือน หลังจากนั้น จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง

  สำหรับท่าทีของประเทศสมาชิก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา Standing Committee on the Food Chain and Animal Health ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกชาติต่างๆ ได้มีการประชุมในกรณีดังกล่าว และที่ประชุมได้รับรองการตัดสินใจดังกล่าวของคณะกรรมาธิการยุโรป

  ทางการสหรัฐฯได้ออกมากล่าวว่ากำลังพิจารณาตรวจสอบมาตราการดังกล่าวของสหภาพยุโรป และยืนยันว่าข้าวดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม<.p>

  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm