การประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM Summit ครั้งที่ 6 ที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ (10-11 ก.ย. 2549) โดยมีฟินแลนด์เป็นประธาน ภายใต้หัวข้อ “Global Challenges – Joint Responses” นั้น มีหลายประเด็นที่อยู่ในวาระการประชุมสำหรับผู้นำจาก 38 ประเทศในเอเชียและยุโรป ซึ่งประเด็นสุดฮิตคงหนีไม่พ้นเรื่องการค้า ไม่ว่าจะเป็นในกรอบ ASEAN-EU จีน-EU และเกาหลีใต้-EU

การประชุม ASEM ในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง ASEM (เมื่อปี 2539) ซึ่งจะเน้นการตอบสนองร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ทั้งในเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคง ความมั่นคงด้านพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลก การเจรจารอบโดฮา แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

ประเด็นที่น่าจับตามองในการประชุมครั้งนี้คือเรื่องของการค้า ซึ่งมีแนวโน้มว่าการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง ASEAN-EU และเกาหลีใต้-EU จะมีข้อตัดสินใจอะไรออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นาย Peter Mandelson กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม ASEM ในครั้งนี้ได้เนื่องจากต้องไปประชุมเพื่อฟื้นฟูและทบทวนการเจรจา WTO ณ กรุงริโอ เดอ จาโนรา ในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาการประชุม ASEM Summit ยังมีการประชุมสุดยอดอีก 2 การประชุมในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2549 ได้แก่ (1) การประชุมสุดยอด EU-เกาหลีใต้ ซึ่งจะเน้นในเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี นโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้า และการลงนามในโครงการความร่วมมือดาวเทียม Galileo และ (2) การประชุมสุดยอดEU-จีน เน้นในเรื่องนโยบายการค้า สิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านการต่างประเทศที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงด้านพลังงาน และสถานะเศรษฐกิจการตลาดของจีน นอกจากนี้ ในวันที่ 12 ก.ย. นายกรัฐมนตรีของจีนและฟินแลนด์ (ในฐานะประธานสหภาพยุโรป) จะเข้าร่วมการประชุม EU-China Business Summit อีกด้วย

นอกจากการประชุมระหว่างผู้นำแล้ว ยังมีการประชุมอื่นๆ ที่น่าสนใจควบคู่ไปกับการประชุม ASEM Summit ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

  • 3-6 ก.ย. 2549 การประชุมระหว่าง NGOs หรือ Asia-Europe People’s Forum ครั้งที่ 6
  • 7-8 ก.ย. 2549 (1) การประชุมระหว่างผู้แทนองค์การตลาดแรงงานในเอเชียและยุโรป และ (2) การประชุมระหว่างหุ้นส่วน ASEM ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดยเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาสังคม ภาคธุรกิจ และรัฐบาล
  • 9 ก.ย. 2549 การประชุมโต๊ะกลมบรรณาธิการ หรือ Editor’s Roundtable เป็นเวทีในการหารือระหว่างผู้แทนสื่อมวลชนชื่อดังจากเอเชียและยุโรป
  • 10-11 ก.ย. 2549 การประชุมระหว่างผู้นำด้านธุรกิจ

  • การประชุมสุดยอด ASEM เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2539 เพื่อส่งเสริมการหารือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอเชียและยุโรป เน้นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี สลับกันระหว่างเอเชียและยุโรป เพื่อวางนโยบายแนวทางความร่วมมือระหว่างกันและหารือในประเด็นระหว่างประเทศ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก ASEAN รวมทั้งผู้นำจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วม และยังเป็นโอกาสให้ภาคธุรกิจ กลุ่ม NGOS ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโอกาสเดียวกันด้วย

    สนใจอ่านเพิ่มเติม

  • ภูมิหลังการประชุมอาเซม
  • 10 ปี อาเซมในสายตาของสหภาพยุโรป