เนื่องจากในยุโรปได้เข้าฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นช่วงเวลามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระบาดของไข้หวัดนก คณะกรรมาธิการยุโรปจึงตัดสินใจอนุญาตให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทั่วสหภาพยุโรปเป็นกรณีพิเศษ

แม้ในปัจจุบัน ยังไม่มีการตรวจพบไข้หวัดนกระบาดในยุโรปแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด คณะกรรมาธิการยุโรปจึงอนุญาตให้มีการใช้วัคซีน 2 ชนิด และใช้ด้วยการฉีด วัคซีนทั้ง 2 ชนิด ได้การรับรองจากองค์การ European Medicines Agency (EMEA) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ได้แก่

1. Nobilis Influenza H5N2 (เพื่อใช้กับไก่ และ Poulvac FluFend)
2. Poulvac FluFend H5N3 RG (เพื่อใช้กับไก่และเป็ดพันธุ์ปักกิ่ง)

ทางสหภาพยุโรปจำกัดให้เฉพาะทางการซึ่งมีอำนาจเกี่ยงข้องของประเทศสมาชิกเป็นผู้ใช้วัคซีนเท่านั้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมเชื้อโรคตามระเบียบของสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยไข้หวัดนก

นาย Günter Verheugen รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและกรรมาธิการด้านอุตสาหกรรมกล่าวว่า “เนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของไข้หวัดนกอีกครั้งในฤดูการอพยพของนกป่า คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะให้ใช้วัคซีนดังกล่าว ข้าพเจ้ายังพอใจที่อุตสาหกรรมยาของยุโรปสามาสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาเรื่องไข้หวัดนกได้อย่างรวดเร็ว”

  • อ่านประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรปได้ ที่นี่