นาย Donald Tsang ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงและนาย Jose Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้ตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีโดยเฉพาะในด้านการค้าและเศรษฐกิจ

ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงกล่าวในการแถลงการณ์ร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปว่า ฮ่องกงมีความยินดีที่ได้รับการเห็นคุณค่าจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าระบบของฮ่องกงซึ่งเป็น ’หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ทำงานได้ดีและเป็นที่ยอมรับ ฮ่องกงยังยินดีต่อข้อเสนอที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า เศรษฐกิจและในด้านอื่นๆที่ฮ่องกงมีอิสระในการตัดสินใจภายใต้กฎหมายพื้นฐาน นอกจากนั้นแถลงการณ์ยังกล่าวว่าอียูและฮ่องกงมีผลประโยชน์ร่วมกันเนื่องจากต่างก็เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของกันและกัน

ในการประชุมระหว่าง Barroso และ Tsang ในครั้งก่อน ณ เกาะฮ่องกงเมื่อเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2548 ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหาหนทางเพื่อการหารือที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในประเด็นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และในขณะนี้การหารือนี้ก็ได้เป็นที่ตกลงร่วมกันและทั้งสองฝ่ายได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงสร้างความมั่นใจว่าทุกอย่างจะดำเนินไปโดยราบรื่นและรวดเร็ว

หลังความสำเร็จในการประชุมองค์การการค้าโลกครั้งที่ 6 ซึ่งจัดที่ฮ่องกงเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ทั้งอียูและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงยังคงมีพันธะต่อการกลับมาเจรจาและบทสรุปของการเจรจารอบ Doha โดยฮ่องกงตกลงที่จะเอื้ออำนวยเป็นฐานชั้นเลิศให้บริษัทยุโรปพัฒนาผลประโยชน์ทางการค้าในเอเชีย

นาย Tsang ยังกล่าวว่าการที่ฮ่องกงรวมกับจีนใหม่อีกครั้งได้อำนวยประโยชน์อย่างมากในด้านธุรกิจและการค้า โดยระยะเวลาเกือบ 10 ปีหลังการรวมกันกับจีนนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าแนวทาง ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ ไม่เพียงแต่จะทำงานได้ดีหากยังเป็นความสำเร็จที่มีชื่อเสียงไปทั่วอีกด้วย

อนึ่ง นาย Peter Mandelson กรรมาธิการยุโรปด้านการค้าเดินทางไปปักกิ่ง เพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่จีนในวันเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นการหารือเกี่ยวกับความคับข้องใจของอียูกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันของการค้าโลก

สหภาพยุโรปยังต้องการให้จีนดำเนินการหลายประการเพื่อเปิดตลาดให้แก่ต่างชาติซึ่ง เช่น การปรับปรุงการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของยุโรปในจีน การเปิดเสรีภาคการบริการ เช่น ภาคการธนาคารและโทรคมนาคม การขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแก่สินค้าของยุโรป ซึ่งรวมถึงกระบวนการที่ยุ่งยากในการรับรองสินค้าและฉลาก การหาลู่ทางให้ต่างชาติเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลจีนมากขึ้น การขจัดกฎเกณฑ์ซับซ้อนซึ่งจำกัดการลงทุนของต่างชาติ การเพิ่มความโปร่งใสในการร่างและใช้กฎหมายซึ่งควบคุมธุรกิจ และการขจัดอุปสรรคด้านสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งไม่เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นำเข้าทางการเกษตร

ที่มา: eubusiness – Hong Kong
ที่มา: eubusiness – Mandelson