ในปี 2551 นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางสหภาพยุโรปจะสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อปี 2547 เช่น โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก และฮังการี ไม่ต้องของวีซ่าเฉพาะประเทศอีกต่อไป แต่สามารถเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวด้วยวีซ่าเชงเกน เช่นเดียวกับการเดินทางมายังประเทศในเขตแดนเชงเกนปัจจุบันอย่าง ฝรั่งเศส หรือ เยอรมนี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพยุโรป (ระดับรัฐมนตรี) ได้ตกลงให้มีการยกเลิกการควบคุมชายแดนระหว่างประเทศสมาชิกเขตเชงเกนในปัจจุบัน กับ ประเทศสมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อปี 2547 ยกเว้นไซปรัส ซึ่งตัดสินใจที่จะยังไม่เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ สวิตเซอร์แลนด์ ก็จะได้เข้าร่วมเขตเชงเกนด้วย โดยจะเริ่มยกเลิกการตรวจตราชายแดนทางบกและทางทะเลในปลายเดือนธันวาคม ปี 2550 และยกเลิกการตรวจตราการเดินทางจากทางอากาศในเดือนมีนาคม 2551

เดิมที สหภาพยุโรปได้ตั้งใจที่จะให้มีการขยายเขตแดนร่วมเชงเกนในเดือนตุลาคม 2550 ทว่า กำหนดการดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากระบบฐานข้อมูลใหม่ SIS II (Schengen Information System II) ซึ่งจะมาใช้แทนที่ SIS I นั้นยังไม่พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการ ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประเทศสมาชิกใหม่ ทางโปรตุเกสจึงได้เสนอทางออกด้วยการให้มีการปรับปรุงระบบ SIS I ซึ่งใช้ในปัจจุบัน เป็นการชั่วคราว ให้สามารถรองรับสมาชิกใหม่ดังกล่าวได้จนกว่าระบบ SIS II จะพร้อมปฏิบัติการ ซึ่งเดิมคาดว่าจะเป็นประมาณกลางปี 2551

ทว่า การตัดสินใจขยายระบบ SIS I ให้รองรับประเทศสมาชิกใหม่และสวิตเซอร์แลนด์ อาจทำให้การใช้ระบบ SIS II ซึ่งมีการนำเทคโนโลยี biometric data มาใช้ (เช่น การเก็บรูปและลายนิ้วมือ ไว้ในระบบฐานข้อมูล เป็นต้น) ต้องล่าช้าออกไปอีก นอกจากนี้ การปรับปรุงระบบ SIS I เป็น SIS I for All ยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในด้านเทคนิคเพิ่มเติมเป็นจำนวน 5 ล้านยูโร ซึ่งประเทศสมาชิกใหม่ที่จะเข้าร่วมเขตแดนเชงเกนยินดีที่จะช่วยประเทศสมาชิกเดิมรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเขตแดนเชงเกน ได้ที่นี่

SHARE
Previous articleEU to revive Constitution
Next articleEU eco-tax