ตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นทางการของอียูซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 50 แสดงถึงความมั่นใจในทางบวกของเศรษฐกิจที่มีอย่างต่อเนื่องและการมีตัวเลขการว่างงานที่ดีขึ้นอันเป็นการย้ำว่าเศรษฐกิจของเขตยูโรโซนพยุงตัวได้ขณะที่กำลังมีการฟื้นตัวอยู่

จากตัวเลขที่เป็นทางการของอียูบ่งชี้ว่าความมั่นใจในทางบวกต่อเศรษฐกิจของภาคธุรกิจและการบริโภคในเดือน ธ.ค.ลดลงเป็น 110.1 จุดโดยเป็นลดลงจากเดือนพ.ย. ซึ่งอยู่ที่ 110.3 จุด แต่ยังคงมีค่าเหนือระดับค่าเฉลี่ยในระยะยาวอยู่ ก่อนหน้านี้ความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งสำรวจโดยสำนักข่าว AFX ได้พยากรณ์ว่าดัชนีความมั่นใจในเขตยูโรโซนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าตัวเลขความมั่นใจที่ดีมาจากภาคบริการ ขณะที่ความมั่นใจทางอุตสาหกรรมยังคงมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงโดยอยู่ที่ 6 และความมั่นใจของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก -7 เป็น -6 โดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบัน Global Insight กล่าวว่าแม้ความมั่นใจด้านเศรษฐกิจจะลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2 แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นอันดับสามนับตั้งแต่ต้นปี 2544 เป็นต้นมา

นอกจากนั้น ดัชนีชี้วัดสภาพเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการฯก็มีค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.60 เทียบกับในเดือนพ.ย.ซึ่งมีค่า1.54 (โดยความคาดหวังของตลาดอยู่ที่ 1.55) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นความเติบโตทางอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตัวเลขขัดแย้งกับข้อมูลจากฝรั่งเศสที่ความมั่นใจในภาคครัวเรือนของเดือนธ.ค.ลดลงเป็นเดือนที่3 ติดต่อกัน ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นผลมาจากความกังวลของประชาชนในเรื่องเงินเฟ้อและโอกาสการได้งานทำ

อัตราการว่างงานเขตยูโรโซนลดลงอีกในเดือนพ.ย.โดยมีค่าใกล้ 7.6% เทียบกับเดือนต.ค.ที่มีค่า 7.7% ซึ่งเป็นการปรับปรุงดีขึ้นเล็กน้อย นับตั้งแต่ที่อัตราว่างงานมีค่าสูงสุดที่ 8.9% เมื่อเดือนก.ย.2547 เป็นต้นมา อัตราการว่างงานในเขตยูโรโซนได้ลดลงอย่างสม่ำเสมอขณะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว นักวิเคราะห์จาก Bank of America กล่าวว่าการลดลงของอัตราการว่างงานในเขตยูโรโซนซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปโครงสร้างและภาวะขึ้นตามวงจรเศรษฐกิจนั้นได้เสริมความมั่นใจแก่ผู้บริโภคให้สูงขึ้น

ด้านตัวเลขยอดค้าปลีกในเขตยูโรโซนก็ดีขึ้นโดยเพิ่ม 0.5% ในเดือนพ.ย เทียบกับเดือนต.ค. และเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้เกินความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งคาดว่าการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนจะเท่ากับ 0.1% และการเพิ่มขึ้นปีต่อปีเป็น 1.2%

ตัวเลขเศรษฐกิจเปิดเผยขึ้นหลังจากองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Economic Cooperation and Development (OECD) ได้สนับสนุนให้ประเทศในเขตยูโรโซนทำการปฏิรูปด้านโครงสร้างมากขึ้นเพื่อให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นมีความแข็งแกร่ง

อนึ่ง สโลวีเนียเข้าเป็นประเทศสมาชิกยูโรโซนประเทศที่ 13 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มค. 50 ที่ผ่านมา

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.eubusiness.com/Finance/eurozone-data.43