เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2550 ประธานาธิบดี Lech Kaczynski ได้ใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่คณะทูตานุทูตที่ประจำการในประเทศโปแลนด์กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. หลักการสำคัญของนโยบายต่างประเทศโปแลนด์ ปธน.Kaczynski ระบุให้ (1) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (Solidarity) (2) อิสรภาพและ (3) สันติภาพ เป็น 3 ค่านิยมพื้นฐานที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศโปแลนด์ ด้วยเป็นสิ่งที่โปแลนด์ต่อสู้เพื่อให้ได้มาโดยตลอดทั้งในอดีตและอนาคต

2. Priorities การดำเนินนโยบายต่างประเทศโปแลนด์

2.1 สหภาพยุโรป

2.1.1 การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปธน.Kaczynski ย้ำว่าการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และโปแลนด์ต้องการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการแก้ปัญหาและพัฒนาสหภาพยุโรป

2.1.2 การขยายสมาชิกภาพฯ แสดงความยินดีกับโรมาเนียและบัลแกเรียในฐานะสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป และย้ำว่าประตูของสหภาพยุโรปควรเปิดกว้างตลอดเวลา โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศบอลข่านตะวันตกและประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์ อาทิ ยูเครน จอร์เจียและมอลโดวา ซึ่งต่างต้องการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

2.1.3 พันธมิตรในสหภาพยุโรป

(1) โปแลนด์คาดหวังที่จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ เยอรมนี สาธารณัฐเช็ก สโลวาเกีย ลิทัวเนีย รวมทั้งลัตเวียและเอสโตเนียซึ่งแม้มิใช่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับโปแลนด์แต่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก

(2) คาดหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สเปนและอิตาลี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลของสหภาพยุโรป แต่มิได้หมายความว่าประเทศเหล่านี้จะเป็นผู้ชี้นำสหภาพฯ เนื่องด้วยปรากฏชัดว่า “ความมั่นคงของสหภาพยุโรปมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าแม้แต่ประเทศขนาดเล็กที่สุดก็มีความสำคัญ” และตนหวังว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

2.2 NATO และการมีส่วนร่วมในกองกำลังพันธมิตรเพื่อยุติความขัดแย้งในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

2.2.1 ย้ำถึงความสำคัญของ NATO ที่มีต่อโปแลนด์ โดยมองว่า NATO เป็นผู้กระจายสันติภาพ อิสรภาพและความมั่นคงให้กับประชาคมโลก

2.2.2 โปแลนด์จะดำเนินนโยบายมีส่วนร่วมในการบรรเทาและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศภายใต้การมีส่วนร่วมในกองกำลังพันธมิตร โดยนอกจากการส่งกองกำลังไปปฏิบัติภารกิจที่อัฟกานิสถานและอิรักแล้ว โปแลนด์จะเพิ่มจำนวนกองกำลังทหารในเลบานอนซึ่งเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปต่างเห็นพ้องว่าควรให้ความช่วยเหลือ ทั้งระบุด้วยว่าท่าทีของสหภาพยุโรปไม่ควรเป็นไปในทางตรงข้ามหรือแข่งขันกับ NATO

2.3 สหรัฐฯ การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโปแลนด์ และคาดหวังที่จะเห็นพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่แนบแน่นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

2.4 รัสเซีย โปแลนด์คาดหวังที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับรัสเซีย และย้ำว่าต้องการมีส่วนผลักดันให้สหภาพยุโรปสามารถรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือด้านธุรกิจกับรัสเซีย อย่างไรก็ดี รับว่าระหว่างโปแลนด์กับรัสเซียยังมีปัญหาบางประการที่ยังไม่สามารถแก้ได้ แต่ได้แสดงความคาดหวังว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ในไม่ช้า

2.5 อื่นๆ ปธน.Kaczynski ระบุว่า โปแลนด์ให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางและเชื่อมั่นในความพร้อมของศักยภาพโปแลนด์ที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการฟื้นฟูสันติภาพในภูมิภาคดังกล่าว พร้อมทั้งย้ำที่จะรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับอิสราเอลด้วย

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าตลอดมาปธน.Kaczynski และรัฐบาลชุดปัจจุบันระบุว่าจะเพิ่มระดับการให้ความสำคัญที่มากขึ้นกับปลุ่มประเทศเอเชีย แต่ไม่ปรากฏว่าปธน.Kaczynski จะใช้โอกาสในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าคณะทูตานุทูตฯ ในครั้งนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนแต่อย่างใด คงมีเพียงแต่การกล่าวถึงจีน อินเดียและประเทศเอเชียอื่นๆ อย่างกว้างๆ เท่านั้น