อธิบดีกรมกิจการยุโรปของกระทรวงการค้าจีนเปิดเผยว่าจีนคาดว่าจะจัดการประชุมและสัมมนาทางเศรษฐกิจและการค้าร่วมกับประเทศในยุโรปมากกว่า 20 ครั้งในปี 2550 นี้

นาย Sun Yongfu อธิบดีกรมกิจการยุโรปเปิดเผยว่าการประชุมเหล่านี้จะรวมถึงการหารือระดับรัฐมนตรีกับอียู รัสเซีย เยอรมัน อังกฤษและฝรั่งเศสด้วย โดยมีความมุ่งหมายที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย รัฐบาลจีนจะเริ่มการเจรจาในประเด็นทางเศรษฐกิจในกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างจีนและอียู (Sino-EU Partnership)

การค้าระหว่างจีนและยุโรปเติบโตขึ้น 25.9% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็นจำนวน 2.99 แสนล้านดอลล่าร์ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2549และคาดว่าจะถึง 3.2 แสนล้านดอลล่าร์หากคิดเป็นมูลค่าของทั้งปี ซึ่งจีนได้วิเคราะห์ภาวการณ์ค้าระหว่างกันแล้วพบว่ามีการใช้โครงสร้างทางการค้าโดยให้ได้รับผลดีที่สุด นอกจากผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมขนาดเบาของจีนซึ่งส่งออกไปยุโรปแล้ว การค้าเครื่องจักร อิเลคโทรนิคส์และสินค้าไฮเทคเติบโตเร็วมากในปีที่ผ่านมา โดยเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์คิดเป็นจำนวนมากกว่า 60% ของปริมาณสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าจากยุโรป ขณะที่สินค้าไฮเทคคิดเป็นประมาณ 29.5%

อย่างไรก็ตาม ก็เกิดความขัดแย้งใหญ่ในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและอียูในปี 2549 กล่าวคือการที่อียูตั้งกำแพงภาษี 16.5% ต่อรองเท้านำเข้าที่ผลิตในจีน ซึ่งคาดว่าความขัดแย้งนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าส่งออกของจีนประมาณ 670 ล้านดอลล่าร์และตำแหน่งงานจำนวน 4 ล้านตำแหน่งในจีน

นาย Yongfu กล่าวว่าในปีนี้กระทรวงการค้าจะเพิ่มความประสิทธิภาพในการเจรจากับประเทศทางยุโรปและคาดว่าจะแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าผ่านกลไกการตกลงข้อพิพาทของ WTO และในทางกลับกัน จีนจะสร้างมาตรฐานทางการค้าแก่ผู้ส่งออกของจีนเพื่อช่วยลดกรณีพิพาท

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2549 นั้น ธุรกิจของยุโรปลงทุนในจีนจำนวน 2,826 โครงการซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย โดยมูลค่าโดยเฉลี่ยของแต่ละโครงการคือ 1.8 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2548 ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยโครงการละ 1.69 ล้านดอลล่าร์

ยุโรปยังคงเป็นแหล่งนำเข้าทางเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยใน 11 เดือนแรกของปี 2549 จีนได้ลงนามในสัญญานำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจำนวน 2,606 สัญญาจากยุโรปโดยมีมูลค่า 8.58 พันล้านดอลล่าร์ และการนำเข้าจากยุโรปคิดเป็น 42% ของสินค้าเทคโนโลยีนำเข้าทั้งหมด

ที่มา: http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-01/17/content_785291.htm