ท่านรู้จัก “นวัตกรรม”….ดีหรือยัง
การวิจัย….จะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจของท่านได้มากเพียงไหน
ไทย…จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ได้อย่างไร

ศูนย์ยุโรปศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในยุโรป และคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาวิจัย สื่อมวลชน และทุกท่านที่ต้องการรู้ซึ้งถึงแก่นของการสร้าง “นวัตกรรม” และความสำคัญที่มีต่อเศรษฐกิจของชาติ ผ่านประสบการณ์ของสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศระดับแนวหน้าของโลกในการสร้างนวัตกรรม พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับผู้ทรงคุณวุฒิจากยุโรป/สหภาพยุโรป ในงานสัมมนา

EU research and Innovation Strategies:
Lessons for Thailand and Emerging Economies

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2550
ณ โรงแรม Millenium Hilton กรุงเทพฯ

  • ดาวน์โหลดข้อมูลงานสัมมนา ที่นี่
  • ดาวน์โหลดเอกสารภูมิหลังประกอบงานสัมมนา ที่นี่ สนใจเข้าร่วมงานติดต่อ:
    ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    Tel:+66 (0) 2-218-3922-3
    Fax:+66 (0) 2-215-3580
    E-mail: ces@chula.ac.th