เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์/หัวหน้า คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ได้เปิดบูธไทยในงาน European Seafood Exposition 2007 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและสำคัญมากที่สุดงานหนึ่งของโลก ด้วยผู้ออกงานกว่า 1,600 รายจากกว่า 77 ประเทศ ที่ Brussels Exhibition Centre กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพอาหารทะเลไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งปัจจุบัน ทั้งทางภาครัฐได้ให้ความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างมาก พร้อมพัฒนาระบบต่างๆ เช่น ระบบ traceability เพื่อดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

ในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยได้รวมตัวออกงานในบูธเดียวกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 160 ตารางเมตร กลาง Hall 7 ภายใต้คำขวัญ ‘Kitchen of the World’ ด้วยการประสานงานระหว่างทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมประมง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง และผู้ประกอบการ 15 ราย ได้แก่ A&N Foods, Andaman Seafood, Anusorn Manachai Surimi, Chanthaburi Frozen Food, I.T. Foods Industries, Lee Heng Seafood, May Ao Foods, Phatthana Seafood, Sea Value, Sea Wealth Frozen Food, Seafresh Industry, Surapon Food, Surat Seafoods, Thai Spring Fish และ The Union Frozen Products ซึ่งต่างนำเสนอสินค้าอาหารทะเลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูป และอาหารทะเลพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามได้มาตรฐาน เป็นที่สนใจของลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งแวะเวียนเข้าเยี่ยมชมบูธอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการไทยอื่นๆ ที่สมัครใจมาออกงานเอง เช่น CPF Europe, Grobest Group, Thai Nissin Technomic, Asian Seafoods Coldstroage, Lenk Frozen Foods (Asia) เป็นต้น

ในช่วงค่ำของวันที่ 24 เมษายน เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นักธุรกิจไทย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังความเห็นของจากภาคธุรกิจถึงโอกาสและอุปสรรคของสินค้าอาหารทะเลไทยในยุโรป รวมทั้งแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการขยายตัวสินค้าไทยในยุโรปต่อไป

อนึ่ง ทางเว็บไซต์ www.thaieurope.net จะนำเสนอรายงานเรื่องสถานการณ์ อุปสรรค และโอกาสของอาหารทะเลไทยในตลาดยุโรปต่อไป