สภายุโรปได้ออกข้อมติเกี่ยวกับพม่า โดยเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จี ทันที และให้ประชาคมระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน จีน อินเดีย เข้ามาช่วยมีบทบาทแก้ไขสถานการณ์ในพม่าให้มากขึ้น พร้อมกับยอมรับถึงความล้มเหลวของมาตรการกดดันของ EU ต่อพม่าที่ผ่านมา

ด้วยเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 50 สภายุโรปได้ออกข้อมติเกี่ยวกับพม่า โดยมีสาระสำคัญคือ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนางออง ซาน ซู จี ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และปล่อยตัวนายอู ติน วินและนักโทษการเมืองอื่นๆ ตลอดจนประนามรบ.พม่าที่ปกครองในระบอบกดขี่ประชาชน พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างปท. เช่น อาเซียน จีน อินเดีย และกลุ่มบรรษัทธุรกิจระหว่างปท.เข้ามาช่วยมีบทบาทแก้ไขสถานการณ์ในพม่า ข้อมติดังกล่าวยอมรับถึงความล้มเหลวของมาตรการของ EU ที่ผ่านมาที่จะลงโทษต่อผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความทุกข์ยากของประชาชนพม่า และเรียกร้องให้คณะมนตรีสหภาพยุโรปดำเนินการให้ปท.สมาชิก EU ปฏิบัติตามมาตรการลงโทษที่มีอยู่ ตลอดจนขยายมาตรการลงโทษให้ครอบคลุมบุคคลในรบ.พม่าและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างขึ้น และเรียกร้องให้คณะมนตรีสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรปใช้การเจรจา EU-ASEAN FTA เพิ่มการกดดันให้รบ.พม่าจัดตั้งรบ.พลเรือนที่เป็นประชาธิปไตย

ข้อมติดังกล่าวเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของสภายุโรปที่จะกดดันรบ.พม่าและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างปท.เข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อปัญหาการเมืองในพม่า ภายหลังจากที่รบ.พม่าต่ออายุการกักบริเวณนางออง ซาน ซู จีออกไปอีก 1 ปี

  • ผู้สนใจอ่านข้อมติดังกล่าว

    ได้ที่นี่