บริษัท ส.ขอนแก่น เตรียมเปิดสาขาในโปแลนด์ เพื่อผลิตสินค้าประเภทแหนม หมูยอ กุนเชียง และหมูแผ่น เพื่อจำหน่ายในยุโรป ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสหภาพยุโรป (EU) นับเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของภาคเอกชนไทยในการเจาะและเข้าถึงตลาดยุโรป

บริษัท ส.ขอนแก่น เตรียมเปิดสาขาในโปแลนด์ เพื่อผลิตสินค้าประเภทแหนม หมูยอ กุนเชียง และหมูแผ่น เพื่อจำหน่ายในยุโรป ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสหภาพยุโรป (EU) บริษัทฯ มีแผนว่าจ้างบริษัท Paruzel ของโปแลนด์ ให้เป็นฐานผลิตในยุโรป ซึ่งหวังที่จะขยายตลาดยุโรปให้เพิ่มมากขึ้น โดยคาดหวังว่า สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะเพิ่มเป็น 40% ในอีก 3 ปี ข้างหน้า

ในด้านการเจาะตลาดประเทศสมาชิก EU เมื่อพิจารณาถึงการที่ EU มีมาตรฐานสินค้าด้านอาหารที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การทำตลาดในกลุ่มประเทศ EU และยุโรปใหม่ โดยจะไปตั้งฐานผลิต ด้วยการว่าจ้างบริษัท Paruzel ให้เป็นโรงงานในการผลิตสินค้า และเป็นฐานส่งออกในยุโรป โดยใช้ know-howและการตรวจสอบคุณภาพโดยทีมงานของบริษัทฯ ซึ่งมีสาขาประจำอยู่ที่โปแลนด์ ซึ่งจะดูแลด้านการตลาดและการผลิตทั้งหมด สาเหตุที่บริษัทฯ ได้เลือกโปแลนด์เป็นฐานการผลิตเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของยุโรป ง่ายต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆ และยังสะดวกที่จะขยายฐานไปยังประเทศที่สาม เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่ตั้งโรงงานใน 3 ประเทศ คือ เช็ก ฮังการี และโปแลนด์

โรงงานของบริษัทฯ จะตั้งอยู่ที่เมือง Katowice ทางตอนใต้ ห่างจากกรุงวอร์ซอ ประมาณ 500 กิโลเมตร โดยจะเริ่มผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งจะมีสินค้าทั้งประเภทพรีเมี่ยมแบรนด์ “ส.ขอนแก่น” ประกอบด้วย แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ กุนเชียง ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ และประเภทแบรนด์ “วินเนอร์” ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายร้านอาหาร โดยราคาจะถูกกว่ากลุ่มพรีเมี่ยมและแบรนด์อื่นยุโรป 15%

สำหรับภาคเอกชนไทยที่ได้เข้าไปตั้งฐานการผลิตสินค้าในประเทศสมาชิก EU ใหม่ เพื่อจำหน่ายสินค้าในตลาด EU ที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จ คือ บริษัท Indorama ซึ่งได้ไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตปิโตรเคมี PET (polyethylene terephthalate resins) ในเขตเศรษฐกิจเสรี Klaipeda ลิทัวเนีย เมื่อปี 2546 เพื่อส่งขายในตลาด EU โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 100 ล้านยูโร

(ที่มาข้อมูล : website ของผู้จัดการออนไลน์ และบริษัท ส.ขอนแก่น)