แม้จะยังไม่มีการฟ้องร้องอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้ใช้มาตรการ AD
แต่ในกรุงบรัสเซลส์เริ่มมีสัญญาณของความขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตเหล็กกล้าและผู้นำเข้าเหล็กกล้ายุโรป ที่นำเข้าสินค้าเหล็กกล้าส่วนมากมาจากจีน

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 50 องค์กร ORGALIME สมาคมวิศวอุตสาหกรรมแห่งยุโรป (European Engineering Industries Association) ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท SMEs ยุโรปเป็นพันๆ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ และโลหะ (www.orgalime.org) ได้ออกมาตอบโต้ข้อเรียกร้องของผู้ผลิตเหล็กกล้าในยุโรปที่ขู่จะฟ้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปให้ใช้มาตรการ AD ต่อสินค้าเหล็กกล้าจากจีน โดยนาย Adrian Harris เลขาธิการองค์กร ORGALIME กล่าวว่า การใช้มาตรการ AD เป็นการไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง เพราะจะทำลายความสามารถในการแข่งขันของบริษัท SMEs ในยุโรปที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีการจ้างงานในยุโรปกว่า 7 ล้านตำแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ผลิตเหล็กในยุโรป ที่มีการสร้างงานเพียง 250,000 ตำแหน่งในประเทศยุโรปบางประเทศเท่านั้น