สืบเนื่องจากสินค้าข้าวโพดหวานของไทยได้ถูกคณะกรรมาธิการยุโรปสอบสวนและสรุปความเห็นว่ามีการทุ่มตลาดในประชาคมยุโรปตั้งแต่ปี 2550  ซึ่งทีมประเทศไทย
นำโดยเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ ได้ล้อบบี้ฝ่ายอียูมาตั้งแต่ต้น
จนท้ายที่สุด ฝ่ายกรรมธิการยุโรป ได้เชิญให้ผู้ส่งออกไทยทำความตกลงแบบ price-undertaking คือยอมขายภายใต้ข้อจำกัดราคาและปริมาณ
ซึ่งเอกชนไทยก็ยอมรับ ถึงแม้จะไม่เต็มใจ ก็เพื่อให้เกิดการประนีประณอม
ไม่เป็นผลกระทบเสียหายเกินกว่านี้ นั้น

 

 

ปรากฏว่า ราคาสินค้าอาหารและข้าวโพดหวานสูงขึ้นตามลำดับ
ประกอบทั้งแรงกดดันภายในฝรั่งเศส สมาชิกอิทธิพลที่มีอุตสาหกรรมผลิตข้าวโพดหวาน ได้กดดันให้คณะกรรมาธิการยุโรป
ยกเลิก price undertaking และหันมาใช้มาตรการเพิ่มภาษีการต่อต้านการทุ่มตลาดแต่อย่าเดียว ทำให้คคณะกรรมาธิการยุโรป  ยืดระยะเวลาการตอบรับ price-undertaking ของผู้ส่งออกอีก 10 บริษัท สร้างความเสียหายจากความไม่แน่นอนให้เอกชนไทยไปทั่ว

ช่วงก่อนคริสต์มาส
ออท.พิศาล พร้อมด้วย อท ศิรินารถ ใจมั่น จากสำนักงานพาณิชย์ประจำกรุงบรัสเซลส์
จึงต้องไปพบนาย Peter Ballas รองปลัดพาณิชย์ คณะกรรมาธิการยุโรป (รองปลัด คณะกรรมาธิการยุโรป
ฝ่ายการค้า) เพื่อขอให้มีการตัดสินใจเรื่องนี้โดยเร็ว ซึ่งรองปลัด Ballas แจ้งว่า เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเสร็จแล้ว
และจะเสนอให้ตนพิจารณาได้ในไม่ช้า

มาถึงต้นปีใหม่
ออท.พิศาลจึงได้ยกเรื่องนี้เพิ่มเติมกับนาย Jim Moran อธิบดีกรมเอเชีย คณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อ 9 มค.และ
ล่าสุด  เมื่อ 10 มค. ก็ได้เข้าพบ Joao
Aguiar Machado รองปลัดกต. คณะกรรมาธิการยุโรป  ออท. ขอให้นาย Machado ในฐานะที่คุ้นเคยกับงานด้านการค้ามาตลอด
ช่วยติดตามเร่งรัดการพิจารณาข้อเสนอ price undertaking ที่บริษัทผู้ส่งออกของไทย
10 บริษัท ได้ยื่นเสนอต่อ DG Trade ตั้งแต่เดือนกค.
ในปีที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ ยังไม่ทราบผลการพิจารณา
ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการส่งออกมายังอียู ขณะเเดียวกัน
ผู้ผลิตของอียูก็ผลิตไม่พอสำหรับการบริโภคภายใน ซึ่งจะทำให้สินค้าข้าวโพดหวานจากจียน
แคนาดน และรัสเซีย เข้ามาแทนข้าวโพดหวานจากไทย
ออท.ได้ย้ำว่ามูลค่าสินค้าข้าวโพดหวานของไทยที่ส่งออกมายังอียูประมาณปีละไม่ถึง 1
ล้านยูโร ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยมาก แต่มีผลกระทบต่อเกษตรกรไทย จำนวนเป็นแสน นาย
Machado รับจะติดตาม

อนึ่ง
ที่ประชุมประเทศไทยเมื่อ 8 มกราคม 2551 ได้มีมติเลือกข้าวโพดหวานเป็นสินค้าสำหรับการจ้างบริษัทมืออาชีพให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายตลาดสินค้านี้จากไทยไปยังประเทศสมาชิกใหม่ของอียู
ตลอดจนการศึกษาศักยภาพขอคู่แข่งด้วย