ยุโรปจะเลิกการตรวจเอกสารเดินทางที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศสมาชิกเชงเกนใหม่ 9 ประเทศกับประเทศสมาชิกปัจจุบัน ในวันที่ 30 มีนาคม 2551 นักท่องเที่ยวไทยที่ถือวีซ่าเชงเกน สามารถเดินทางจากประเทศสมาชิกเดิม เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี ไปยังประเทศสมาชิกใหม่ เช่น เช็ก หรือ สโลวีเนีย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจเอกสารที่สนามบินอีกต่อไป  

หลังจากที่คณะมนตรียุโรปในด้าน JHA ได้ลงมติรับประเทศสมาชิกใหม่อียู 9 ประเทศ เข้าเขตเชงเกน  (ได้แก่ สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย และ สโลวีเนีย)  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2007 และยกเลิกการตรวจเอกสารเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศสมาชิกเดิมและประเทศสมาชิกใหม่ด้วยทางบกและทางทะเลเมื่อวันที่ 21 ธค 50 ไปแล้วนั้น การตรวจเอกสารสำหรับผู้ที่เดินทางจากทางอากาศจะถูกยกเลิกในวันที่ 30 มี.ค. 51 

หมายความว่า ต่อไป จะไม่มีการตรวจเอกสารเข้าเมืองที่สนามบินกับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศสมาชิกเชงเกนเดิมกับสมาชิกใหม่ เหลือแค่การตรวจเช็คเรื่องความปลอดภัย ซึ่งจะกระทำการโดยบริษัทความปลอดภัย ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากนอกเขตเชงเกน (รวมถึง ผู้โดยสาร transit ที่เปลี่ยน connecting flight ภายในเชงเกน) นั้น ยังคงมีการตรวจเอกสารเข้าเมืองเช่นเดิม

สำหรับนักท่องเที่ยวไทย หากได้วีซ่าเชงเกน จะสามารถเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกเชงเกนเดิมและสมาชิกใหม่ได้อย่างเสรี และไม่ต้องผ่านการตรวจเอกสารที่สนามบินอีกต่อไป

อนึ่ง การที่ตัดสินใจยกเลิกการตรวจทางอากาศช้ากว่าทางบกและทางทะเลนั้น สืบเนื่องมาจากการรอจังหวะเวลาให้เข้ากับช่วงการเปลี่ยนกำหนดเที่ยวบิน ซึ่งจะมีการปรับปีละ 2 ครั้ง คือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ผลิ  และด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค คือเรื่องการจัดการแยกผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศเชงเกนและประเทศนอกกลุ่มภายในสนามบิน และการปรับใช้ระบบ SIS

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อตกลงเชงเกนได้ http://news.thaieurope.net/content/view/1863/104/