เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 สหภาพยุโรปมีมติให้สิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนำเข้าให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 16 ประเทศ รวม 6400 รายการ ภายใต้โครงการพิเศษเพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและธรรมาภิบาล หรือ GSP+

โครงการดังกล่าวให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่อ่อนแอที่ให้สัตยาบันและปฏิบัติตามสนธิสัญญาหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานจำนวน 27 ฉบับ รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหลักการเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล ซึ่งประเทศที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2009 – 2011 ประกอบด้วย อาเมเนีย อาเซอร์ไบจัน โบลิเวีย โคลัมเบีย คอสตาริกา เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ จอร์เจีย กัวเตมาลา ฮอนดูรัส มองโกเลีย นิคารากัว ปารากวัย เปรู ศรีลังกา และเวเนซูเอลา 

ประเทศที่ได้รับ GSP+ เป็นครั้งแรกคือ อาเมเนีย  อาเซอร์ไบจัน และปารากวัย ส่วนปานามาส่งใบสมัครไม่ทันจึงไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนเอลซัลวาดอร์และศรีลังกานั้น สหภาพฯ กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ว่าทั้งสองประเทศได้ปฏิบัติตามสนธิสัญญาของ UN และ ILO บางฉบับอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร หากสหภาพฯ ไม่พอใจในผลการตรวจสอบ ทั้งสองประเทศก็จะถูกถอดถอนสิทธิประโยชน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/pr091208_en.htm