ตามที่ระเบียบ RoHS ของอียูได้ห้ามการใช้สารอันตราย 6 ประเภท ซึ่งรวมไปถึง สารปรอท (mercury) โดยให้มีข้อยกเว้นในบางกรณีนั้น ล่าสุด ทางการสวีเดน หนึ่งในประเทศสมาชิกอียู ได้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ออกมาประกาศห้ามนำเข้าสินค้าที่มีสารปรอท 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 52 เป็นต้นไป สวีเดนจะประกาศห้ามสารปรอท ซึ่งรวมไปถึง การห้ามนำเข้่าสินค้าที่มีสารดังกล่าว การใช้สารปรอทในการผลิต และทันตกรรม โดยมีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น การใช้สารปรอทในเครื่องมือแพทย์ และให้เวลาปรับตัวสำหรับผู้ผลิตไปจนถึงปี 2013  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ จากเดิมที่เป็นการออกข้อห้ามใช้สารปรอทและเพิ่มข้อห้ามเข้ามาที่ละน้อย  (‘black list’) เป็นการออกข้ออนุญาตในการใช้สารปรอท (‘white list’)  แทน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.endseurope.com/20381

อ่านเพิ่มเติมเรื่องระเบียบ RoHS ได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/1413/224/