เดนมาร์กตรวจพบสินค้าในตลาดทางตอนเหนือของยุโรปผิดระเบียบ RoHS โดยตรวจพบตะกั่วในสินค้าที่ได้ไปตรวจสอบ แม้สินค้าดังกล่าวจะมีใบรับรอง RoHS Compliance

 

องค์กร Environmental Protection Agency (EPA) ของเดนมาร์ก ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม ของประเทศเดนมาร์ก  และเป็นผู้บังคับใช้ระเบียบ RoHS ในประเทศดังกล่าว  ได้รายงานผลการตรวจสอบว่าสินค้าในท้องตลาด พบว่ามีสินค้าประเภทของเล่นจำนวน 3 รายการ จากจำนวน 24 รายการที่ได้ไปตรวจสอบ ผิดระเบียบ RoHS แม้สินค้าดังกล่าวมีเอกสารประกอบยืนยันว่าถูกต้องตามระเบียบ RoHS ก็ตาม

องค์กร EPA ได้เสริมว่า พบกรณีการใช้เอกสารปลอมหรือเอกสารให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ในประเทศในแถบทางเหนือของยุโรปประเทศอื่นๆอีกเช่นเดียวกัน

ข้อมูลจาก: http://www.endseurope.com/

องค์กร Environmental Protection Agency (EPA): http://www.mst.dk/English/