ตามที่เมื่อวันที่ 19 มิย. ได้มีการจัดงานสัมมนา Packaging and Sustainability: Be Ready for European Markets ในงาน Propak Asia อาคารไบเทคบางนานั้น ทางทีมงานไทยยุโรป.เน็ตขอนำเสนอรายงานจากงานสัมมนาดังกล่าว ครั้งนี้ขอนำเสนอ Presentation ที่  2 ในหัวข้อ มุมมองจากผู้ค้าปลีกของยุโรปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน (“Views from European Retailers on Sustainable Packaging”) โดย ดร.ดาม สุคนธทรัพย์ รองประธานอาวุโสจากห้างเทสโก้โลตัส เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเทสโก้ ซึ่งรวมไปถึง นโยบายที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ 

ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ นำเสนอนโยบายของบริษัทเทสโก้ต่อการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนทั้งในสหราชอาณาจักรและในประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ของบริษัท

 

เทสโกชูนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 

การดำเนินธุรกิจของเทสโก้โลตัสจะเน้นการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน การลดการปลดปล่อยคาร์บอน และส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน  บริษัทได้ทำการสำรวจความเห็นลูกค้าในสหราชอาณาจักรถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกร้านค้าที่จะซื้อของ พบว่า แม้ “ราคา” และ “ความสะดวก” ยังคงเป็นปัจจัยหลักสองปัจจัย แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับที่สี่ โดยเทสโกสังเกตว่า แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนี้ เรื่องราคาจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผุ้บริโภค แต่ผู้บริโภคยังคงให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นเดิม และยังมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยดูจากจำนวนลูกค้าเทสโก้ที่นำถุงกลับมาใช้และนำสินค้ามา รีไซเคิล การสำรวจพบว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ ให้บริษัทบอกกล่าวว่าได้ทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมมาก โดยเฉพาะในแง่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งลูกค้าเห็นว่าเทสโกใช้บรรจุภัณฑ์มากเกินความจำเป็น

เทสโกจึงได้ออกดำเนินการต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน อาทิ ใช้การขนส่งทางรถไฟ, สร้าง ร้านสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green stores), การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน, การใช้รถขนส่งสองชั้น, การใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์, การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของลูกค้า โดยจัดให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกลงถึง 50% จากปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัท การติดตามผลการดำเนินงานถึงปีที่แล้วพบว่าทำได้ตามเป้ามากน้อยแตกต่างกันไป (รายละเอียด ดูได้ที่ powerpoint presentation)

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมของเทสโกในด้านบรรจุภัณฑ์ 

ในด้านบรรจุภัณฑ์ เทสโก้ได้ทำการสำรวจลูกค้า และพบว่า ลูกค้าจำนวน 71% ให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบที่บรรจุภัณฑ์มีต่อสิ่งแวดล้อม และ 61% กังวลเรื่องการมีบรรจุภัณฑ์มากเกินความจำเป็น

เทสโก้จึงกำหนดให้มีนโยบายบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน ซึ่งระบุให้ 1. การใช้บรรจุภัณฑ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 2. โดยมีน้ำหนักน้อยที่สุด 3. ทำจากวัตถุดิบซึ่งมาจากแหล่งที่เป็นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (sustainable sources) 4. สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ได้ทางใดทางหนึ่ง และ 5. ทั้งบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้องปล่อยคาร์บอนแต่น้อย

ในปี 2548 เทสโก้และผู้ค้าปลีก 10 ราย เช่น Marks & Spencer, Sainsbury, Boots ยังได้ร่วมกันลงนามในสัญญา Courtauld Commitment เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้ค้าปลีกและการผลิตจากโรงงาน และสร้างมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบโดยมีเทสโก้เป็นผู้นำ

อีกภารกิจหนึ่งคือการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของบริษัท โดยการนำมารีไซเคิล เทสโกยังได้ร่วมกับผู้ค้าปลีกสร้าง ‘Recyclable Label’ เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่วางขายในร้าน แต่การรีไซเคิลเป็นแก้ปัญหาที่ปลายทาง จึงเพิ่มการแก้ปัญหาที่ต้นทางโดยคำนึงถึงแหล่งที่มาของวัสดุ ลดบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตรงตามความต้องการของ supply chain และมีลักษณะที่ดีตามความต้องการของลูกค้า

 

การดำเนินงานในประเทศไทย 

สำหรับกิจกรรมในประเทศไทยก็เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติในสหภาพยุโรป คือ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2020 โดยเริ่มกิจกรรมหลายด้าน เช่น การวัดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน (carbon footprint) ในแต่ละปีเทสโก้ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 400,000 ตัน และใช้ค่านี้เป็นค่ามาตรฐานในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับร้านค้าตั้งใหม่ และสร้างร้านสีเขียว (Green store) ขึ้น 2 แห่งคือ ที่พระราม 1 และศาลายา จ.นครปฐม เน้นการลดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยคาร์บอน และกำลังจะมีการออกโครงการ “Bags for Life” รณรงค์ให้ใช้ถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้เร็วๆ นี้ โดยจะมีให้ credit point สำหรับการใช้ถุงนี้ และนำมาใช้ลดราคาสินค้าได้ เป็นต้น

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ เทสโก โลตัส เน้นการทำงานร่วมกับ supplier ในการร่วมกันออกแบบและเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกผลิตผลสด ซึ่งเทสโก้เน้นว่าบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องถูกต้องตามระเบียบของสหภาพยุโรป หรือประเทศปลายทางในการส่งออก พร้อมๆกับที่สามารถเก็บรักษาความสดและความสวยงามของสินค้าไว้ได้

บทสรุป  

โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ในตลาดยุโรปของ ผู้ผลิต และ supplier ทั้งในประเทศไทยและสหภาพยุโรปนั้นขึ้นอยู่กับระเบียบของสหภาพยุโรป และความต้องการของผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ในส่วนของเทสโก้เองนั้น ทางบริษัท ทั้งบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร และเทสโกโลตัสในประเทศไทย ยึดมั่นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของธุรกิจ และนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติจริง โดยบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของแนวคิด  “Green Thinking” ดังกล่าว และเทสโก้พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดาวน์โหลด powerpoint ได้ที่ http://packaging09.thaieurope.net