เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 52 คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับรองข้อบังคับ Eco-design กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 ขนิด ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องกระจายพลังงาน (circulator), โทรทัศน์ และตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง โดยหวังว่าจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 190 TWh ภายในปี 2020

 

ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า (electric motors) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเครื่องจักต่างๆ อาทิ เครื่องสูบ พัดลม คอมเพรสเซอร์ โดยมีตัวเร่งความเร็วในหลายอัตรา อัตราเร่งความเร็วดังกล่าวควรสอดคล้องกับพลังงาน (output) ที่ออกมาจากมอเตอร์แทนที่จะมีพลังงานออกมาเต็มที่ตลอดเวลา ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าได้มีประมาณ 135 TWh ภายในปี 2020

เครื่องกระจายพลังงาน (circulator) ซึ่งพบได้สำหรับในหม้อน้ำร้อนในอาคารหรือในระบบทำความร้อนในยุโรป ควรมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานโดยปรับประดับความเร็วให้สอดคล้องกับความร้อนที่ออกมาและแรงสูบแทนที่จะทำงานตลอดเวลาดังทีเป็นอยู่ใน circultor ในเครื่องสูบทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดพลังงานได้ประมาณ 25 TWh ภายในปี 2020

โทรทัศน์ (รวมทั้งโทรทัศน์แบบ Plasma) ตู้เย็นและตู้แช่แข็งจะต้องมีระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำสุดในระดับ A หรือ A+ ภายในปี 2011 สำหรับโทรทัศน์ และภายในปี 2013 สำหรับตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง โดยคาดว่าจะประหยัดพลังงานได้ประมาณ 30 TWh ภายในปี 2020

(ระดับการประหยัดพลังงานในยุโรปในปัจจุบันแบ่งเป็นระดับ A ถึง G โดยระดับ A คือระดับที่ประหยัดพลังงานได้สูงสุด)

อนึ่ง ในขณะนี้ ( ณ วันที่ 17 ก.ค. 52) กำลังมีการดำเนินการเพื่อตีพิมพ์ข้อบังคับดังกล่าวเพื่อประกาศใช้กับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในสหภาพยุโรป สามารถดูรายละเอียดของข้อบังคับสำหรับสินค้าทั้ง 4 ประเภทข้างต้นเมื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย ได้ที่

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm