เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 52 สหภาพยุโรปได้ประกาศ Implementing measures สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 4 ชนิด ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องกระจายพลังงาน (circulator), โทรทัศน์ และตู้แช่เย็น/แช่แข็ง อย่างเป็นทางการแล้ว

 

ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า (electric motors) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆ โดยมีตัวเร่งความเร็วในหลายอัตรา อัตราเร่งความเร็วดังกล่าวควรสอดคล้องกับพลังงาน (output) ที่ออกมาจากมอเตอร์แทนที่จะมีพลังงานออกมาเต็มที่ตลอดเวลา โดยมีกำหนดระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับมอเตอร์ขนาดต่างๆ ภายในปี 2011, 2015 และ 2017

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0026:0034:EN:PDF

เครื่องกระจายพลังงาน (circulator) ซึ่งพบได้สำหรับในหม้อน้ำร้อนในอาคารหรือในระบบทำความร้อนในยุโรป ควรมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานโดยปรับประดับความเร็วให้สอดคล้องกับความร้อนที่ออกมาและแรงสูบแทนที่จะทำงานตลอดเวลาดังที่เป็นอยู่ใน circulator ทั่วไป โดย circulator  และ circulator ที่ประกอบอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภายในวันที่ 1 ม.ค. 2013 และ 1 ส.ค. 2015 ตามลำดับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:EN:PDF

โทรทัศน์ (รวมทั้งโทรทัศน์แบบ Plasma) จะต้องมีระดับการประหยัดตามข้อกำหนดใหม่ โดยตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2010 เป็นต้นไป ปริมาณพลังงานที่ใช้ในโทรทัศน์สำหรับ Off-Mode และ Standby-mode จะต้องไม่เกิน 1 watt และกำหนดระดับพลังงานสำหรับ On-mode แบ่งเป็น 2 ระยะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0042:0052:EN:PDF

ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง จะต้องมีตัวชี้วัด ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Index หรือ EEI) สำหรับตู้เย็น/ตู้แช่แข็งประเภทต่างๆ ดังนี้

Compressiontype refrigerating appliances

เริ่มบังคับใช้

EEI

1 ก.ค. 2010

น้อยกว่า 55

1 ก.ค. 2012

น้อยกว่า 44

1 ก.ค. 2014

น้อยกว่า 42

 

Absorption-type and other-type refrigerating appliances

เริ่มบังคับใช้

EEI

1 ก.ค. 2010

น้อยกว่า 150

1 ก.ค. 2012

น้อยกว่า 125

1 ก.ค. 2015

น้อยกว่า 110

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:EN:PDF

 

สำหรับหน่วยงานไทยที่ต้องการทราบข้อมูลในส่วนกระบวนการประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนด Eco-design (Conformity Assessment Procedures) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Article 8 ของระเบียบ Eco-design ฉบับเดิม ที่ 2005/32/EC

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?checktexts=checkbox&val=405134%3Acs&pos=1&page=1&lang=en&pgs=10&nbl=3&list=405134%3Acs%2C393653%3Acs%2C393291%3Acs%2C&hwords=&action=GO&visu=%23texte