เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 52 นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ได้พบหารือกับนาย Karl Falkenberg, Director-General, DG Environment ของคณะกรรมาธิการยุโรป (เทียบเท่าได้กับปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อม) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือบริษัทสิ่งทอไทยซึ่งได้รับตรา EU Flower ในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้ดีขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปได้พยายามแสวงหาแนวทางในการช่วยเหลือบริษัทสิ่งทอไทย 4 บริษัทที่ได้รับตรา EU Flower ซึ่งบริษัทสิ่งทอไทยเป็นบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับตราดังกล่าวซึ่งแสดงถึงความสามารถในการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้า โดยพยายามสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดอียู อาทิ การผลักดันให้เข้าร่วมงาน Textile Trade Fair หรือ Texworld ณ กรุงปารีส เมื่อปี 2551 การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนการตลาด รวมทั้งการลงโฆษณาในนิตยสารสิ่งทอชั้นนำของอังกฤษ เพื่อดึงดูดผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปให้สนใจสินค้าคุณภาพสูงเกินมาตรฐานอียู ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ เห็นประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานระดับสูงของสหภาพยุโรปเพื่อเข้าสู่ตลาดได้ดีขึ้น แต่ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรในการดึงดูดผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปให้สนใจสินค้าของไทยที่มีคุณภาพสูงเกินมาตรฐานอียู

 

เอกอัครราชทูตพิศาลฯ จึงขอความร่วมมือจาก DG Environment คณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเป็นเจ้าของมาตรฐาน EU Flower ให้ข้อแนะนำในการหามาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือบริษัทไทย

 

โดยนาย Falkenberg แสดงความเห็นใจและเห็นชอบกับข้อเสนอของเอกอัครราชทูตฯ ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกันหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมต่อไป

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลาก Eco-Label (EU Flower) ซึ่งเป็นมาตรการโดยสมัครใจได้ที่ http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm