คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอให้ขยายเวลาเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ารองเท้าจากจีนและเวียดนามต่อไปอีก 15 เดือน นับจากเดือน ม.ค. ปีหน้าในอัตราเดิมที่เก็บมาแล้ว 2 ปี คือ 16.5% สำหรับรองเท้าจากจีน และ 10% สำหรับรองเท้าจากเวียดนาม

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 52 สำนักข่าว EU Observer ได้รายงานข่าวว่าคณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมเสนอร่างกฎหมายขยายเวลาการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวให้ที่ประชุมประเทศสมาชิกอียูพิจารณา โดยเห็นควรขยายเวลาการเก็บภาษีฯ ซึ่งจะครบระยะเวลา 2 ปี ภายในสิ้นปีนี้ ต่อไปอีก 15 เดือน นับจากวันที่ 3 ม.ค. 53 สืบเนื่องจากผลของการสอบสวนชี้ให้เห็นว่า มีแนวโน้มที่อุตสาหกรรมรองเท้าจะได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหากมีการยกเลิกการเก็บภาษีดังกล่าวก่อนที่อุตสาหกรรมอียูจะปรับตัวได้ โดยชี้ว่าจะมีผลกระทบด้านราคารองเท้าในอียูน้อยมาก ทั้งนี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีดังกล่าวมีโอกาสในการให้ความเห็นจนถึงวันที่ 3 พ.ย. 52

 

ประเทศสมาชิกอียูที่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการเก็บภาษีดังกล่าวคือประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า อาทิ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และโปแลนด์ ในขณะที่ประเทศสมาชิกอียูที่เหลือส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตรองเท้า อาทิ Diesel, Adidas, Puma และสมาคมผู้บริโภคในอียู (BEUC)

 

ในส่วนของจีน รองประธานาธิบดี Xi Jinping ได้ให้ความเห็นว่าจีนและอียูควรมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการปกป้องทางการค้าทุกรูปแบบสำหรับการค้าและการลงทุน

จากข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ระบุว่า จีนและเวียดนามยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้ารองเท้าในอียูไว้ได้ที่ 30% ในขณะที่ผู้ผลิตสินค้ารองเท้าภายในอียูมีส่วนแบ่งตลาด 40-45% ในขณะที่ไทยมีส่วนแบ่งตลาดน้อยมากประมาณ 1-2% ดังนั้น การใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกับจีนและเวียดนามดังกล่าว ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของไทย แต่ยังคงต้องระวังเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดโดยการส่งออกจากจีนผ่านไทย