เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทตุรกี โดยร่วมกับนิตยสาร Ekonomize ได้จัดงาน Food Safety Summit ครั้งที่ 1 ที่ ร.ร. Rixos กรุงอังการา  ในงานมีพิธีมอบรางวัลสาขาต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  บริษัท CP Turkey  ซึ่งเป็นบริษัทของไทยที่เข้าไปลงทุนด้านธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไก่ครบวงจรในตุรกี ได้รับรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  โดยนาย Nezih Gencer ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP Turkey เป็นผู้รับมอบรางวัลในนามของบริษัทจากนาย Mehdi Eker รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ  นาย Gencer ให้สัมภาษณ์ว่า อุตสาหกรรมเนื้อไก่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีศักยภาพมาก เนื่องจากมีการลงทุนที่ทันสมัย และรูปแบบการผลิตที่ครบวงจร นอกจากนี้ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนเนื่องจากช่วยในการจ้างงาน และป้องกันมิให้ประชากรในชนบทอพยพเข้าเมือง  บริษัท CP Turkey มีโครงการลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   และเร็วๆ นี้ จะเปิดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ในเขต Osmaneli เมือง Bilecik (ส่วนหนึ่งของนครอิสตันบูล) ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มส่งออกเนื้อไก่ไปยังตลาดอิรัก และมีเป้าหมายจะส่งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปต่างๆ ไปยังสหภาพยุโรป และรัสเซีย

นอกจากรางวัลดังกล่าว  ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของบริษัท CP Turkey ยังได้รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยม (The Most Preferred Chicken  Meat  Brand) จากการเปิดเผยผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคซึ่งจัดทำโดย Animal Magazine โดยร่วมกับสมาคมผู้บริโภคตุรกี เมื่อเดือนพ.ย. 2552  โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท CP Turkey ได้รับการโหวตว่ามีรสชาติยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 25,054 คะแนน 

บริษัท CP Turkey (ชื่อทางการ CP Standart Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.) เปิดดำเนินการเมื่อปี 2529 ปัจจุบัน มีฐานการผลิตอยู่ใน 6 เมืองคืออิสตันบูล บูร์ซา  อิสเมียร์ อังการา อะดานา และแอร์ซูรุม ว่าจ้างพนักงานกว่า 2,550 คน  ในปี 2551 มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน ครองส่วนแบ่งอันดับ 1 ในตลาดอาหารสัตว์ อันดับ 2 ในตลาดไข่ไก่ และอันดับ 4 ในตลาดเนื้อไก่  จากการจัดอันดับบริษัทใหญ่ 500 อันดับแรกในตุรกีของ Istanbul Chamber of Commerce เมื่อปี 2548  บริษัท  CP Turkey ติดอันดับที่ 89 และอยู่ในอันดับที่ 15 ของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  การลงทุนของบริษัทฯ มีส่วนอย่างมากในการช่วยสร้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรตุรกีโดยผ่านสัญญาว่าจ้างการผลิตและประกันราคารับซื้อ (contract-farming)