ออสเตรเลียและอียูวางแผนที่จะเชื่อมตลาด
Emission Trading Scheme (ETS) เข้าด้วยกัน


เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา EU และออสเตรเลียได้ตกลงที่จะให้มีการหารือในระดับสูงอย่างเป็นทางการถึงความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงตลาด
ETS ของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยการหารือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปเยือนออสเตรเลียเป็นครั้ง
แรกของนาย José Manuel Barroso ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

"ทั้ง ออสเตรเลียและอียูเห็นว่าตลาดคาร์บอนเป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการก๊าซเรือนกระจกและสร้างงานที่ใช้พลังงานสะอาด" นาง Julia
Gillard นรม. ออสเตรเลียกล่าวในงานแถลงข่าวร่วมกับนาย Barroso

การตกลงระหว่างอียูและออสเตรเลียถือเป็นก้าวสำคัญของคณะกรรมาธิการยุโรป
ซึ่งได้พยายามให้ประเทศหุ้นส่วนต่างๆ หันมาใช้ตลาด ETS เป็นเครื่องมือในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยนาย Barroso
ได้เสริมว่า การตั้งราคาก๊าซคาร์บอน
"เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด" ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
อีกทั้งยัง "เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีมาก"

อนึ่ง ออสเตรเลียจะนำภาษี ‘Carbon Tax’ มาใช้ในกลางปีหน้า (2555) และจะใช้ตลาด ETS เต็มรูปแบบในปี 2558

นาง Connie
Hedegaard กรรมาธิการยุโรปด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ซึ่งได้ติดตามนาย
Barosso ไปในการเยือนครั้งนี้ ได้หารือกับนาย Greg
Combet รมว. กระทรวงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงโอกาสในการมีความร่วมมือในระดับมวิภาคีและประเมินการเตรียมพร้อมสำหรับ การประชุม
UN Climate Change Conference  ครั้งที่ 17 หรือ COP17 ระหว่างวันที่  28 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2554 ณ
เมือง Durban แอฟริการใต้ โดยนาง Hedegaard ได้ไปเยือนหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกในช่วงที่ผ่ามาเพื่อหาพันธมิตรที่จะร่วมกันมีข้อตกลงในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศในระดับโลก

ข้อตกลงระดับทวิภาคี
นาย
Barroso และนาง Gillard ยังได้ตกลงที่จะเริ่มการเจรจาเพื่อให้มีสนธิสัญญาระดับทวิภาคีของทั้งสอง
ฝ่าย เพื่อกระชับความสำคัญระหว่างสองฝ่าย สนธิสัญญาฉบับใหม่นี้จะครอบคลุมเนื้อหากว้างขวางกว่าฉบับปัจจุบันซึ่งได้
ตกลงกันในปี 2551โดยจะตรอบคลุมถึงนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง
ความร่วมมือในด้านการพัฒนา การค้าและการลงทุน สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ
การวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการศึกษา ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปจะขออำนาจในการเจรจา (negotiating mandate) จากคณะมนตรียุโรปในต้นเดือนตุลาคมนี้

ที่มา
http://www.europolitics.info/external-policies/eu-and-canberra-discuss-linking-ets-art312000-44.html