การติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนกระบาดในสหภาพยุโรป  โดยคณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค (Directorate-General for Health and Consumers : DG-SANCO) แจ้งเตือนประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกในอิตาลีและเนเธอร์แลนด์ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้
 
1.   การตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenic Avian Influenza -LPAI) ในโรงเลี้ยงแถบชนบทของเมือง Modena ในแคว้น Emilia Romagna ของประเทศอิตาลี โดยสัตว์ปีกหลายสายพันธุ์จำนวน 221 ตัว ประกอบด้วย ห่าน เป็ด ไก่งวง ไก่ฟ้า ไก่ต๊อก และนกแก้ว ได้ถูกกักเพื่อตรวจสอบและทำลายหากพบว่าติดเชื้อ ตามกฏระเบียบ Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 ว่าด้วยการกำหนดพื้นที่ติดเชื้อและควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก นอขกจากนี้ ทางการได้ออกคำสั่งห้ามมีการซื้อขายและเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในเขตพื้นที่ติดเชื้อและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีรัศมีห่างจากเขตพื้นที่ติดเชื้อ 1 กิโลเมตร

2.   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 หน่วยงานรัฐของเนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenic Avian Influenza -LPAI) ในหมู่บ้าน Lochem เมือง Gelderland ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งขณะนี้ ทางการได้กำหนดเขตพื้นที่ติดเชื้อและเขตพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งมีรัศมีห่างจากเขตพื้นที่ติดเชื้อ 1 กิโลเมตร โดยเขตพื้นที่ติดเชื้อดังกล่าวมีโรงเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการค้าด้วย หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบจึงต้องเข้าไปตรวจสอบและปฏิบัติตามกฏระเบียบ Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 คือห้ามมีการซื้อขายและเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป