ประเทศสมาชิก

 

มี 28 ประเทศ ได้แก่
– เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ (เข้าร่วม เมื่อพ.ศ. 2500)
– เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร (เข้าร่วมเมื่อปีพ.ศ. 2516)
– กรีซ (เข้าร่วมเมื่อพ.ศ. 2524)
– โปรตุเกส สเปน (เข้าร่วมเมื่อปีพ.ศ. 2529)
– ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน (เข้าร่วมเมื่อปี พ.ศ. 2538)
– ไซปรัส เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ สโลวาเกีย มอลตา สโลวีเนีย สาธารณรัฐเช็ก (เข้าร่วมเมื่อพ.ศ. 2547)
– โรมาเนีย และ บัลกาเรีย (เข้าร่วมเมื่อ พ.ศ. 2550)
– โครเอเชีย (เข้าร่วมเมื่อ พ.ศ. 2556)

                                                                                                                                                                               

ประชากร 506 ล้านคน
วันยุโรป 9 พฤษภาคม
รูปแบบความร่วมมือ เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศยุโรป ซึ่งมีโครงสร้างแบบผสมระหว่างความร่วมมือแบบเหนือรัฐ (supranationalism) และความร่วมมือระหว่างรัฐ (inter-governmentalism)
สนธิสัญญาพื้นฐาน สหภาพยุโรปมีพื้นฐานอำนาจจากสนธิสัญญาต่างๆ ได้แก่ สนธิสัญญาปารีส (พ.ศ. 2494) สนธิสัญญาโรม (พ.ศ. 2500) สนธิสัญญาจัดตั้งตลาดเดียวแห่งยุโรป (พ.ศ. 2529) สนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป (พ.ศ. 2535) สนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม (พ.ศ. 2540) สนธิสัญญานีซ (พ.ศ. 2544) สนธิสัญญาลิสบอน (พ.ศ. 2552)
รายชื่อประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ Candidate countries: ตุรกี มาซิโดเนีย ไอซ์แลนด์ มอนเตเนโกร อัลบาเนีย เซอร์เบีย

Potential candidates: บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา โคโซโว

สกุลเงิน

ยูโร – ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรมี 18 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี  ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน  และฟินแลนด์  เริ่มใช้เงินยูโรเมื่อปีพ.ศ. 2542  กรีซ (พ.ศ. 2544)  สโลวีเนีย (พ.ศ. 2550)  ไซปรัสและมัลต้า (พ.ศ. 2551)  สโลวาเกีย (พ.ศ. 2552) เอสโตเนีย (พ.ศ. 2554 ) ลัตเวีย (พ.ศ. 2557 ) และ ลิทัวเนียจะเริ่มใช้เงินสกุลยูโรในปี พ.ศ.2558  ส่วนประเทศสมาชิกอื่นๆ ยังใช้สกุลเงินประจำชาติของตน

 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ จากสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป – Eurostat
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP

12,901 พันล้านยูโร (พ.ศ. 2555)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 25,721 ยูโร (พ.ศ. 2555)
อัตราการเจริญเติบโตของ GDP

หดตัวร้อยละ 0.6 (พ.ศ. 2555)

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 11.0 (พ.ศ. 2555)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.4  (พ.ศ. 2555)

มูลค่าการนำเข้าของสหภาพยุโรป

 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

นำเข้าจากทั่วโลก: 14,799 ล้านยูโร (พ.ศ. 2555)

นำเข้าจากไทย: 17,320.5 ล้านยูโร  หรือเท่ากับร้อยละ 1.1 ของการนำเข้าทั้งหมดของสหภาพยุโรป (พ.ศ. 2553)

เครื่องจักร อากาศยาน เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก ยา

มูลค่าการส่งออกของสหภาพยุโรป

สินค้าส่งออกที่สำคัญ 

ประเทศคู่ค้าสำคัญ

 

16,924 ล้านยูโร (พ.ศ. 2555)

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณี รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาง อาหาร และสินค้าเกษตรแปรรูป

สหรัฐอเมริกา จีน สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ตุรกี ญี่ปุ่น

ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 25 ของ EU และ EU เป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทย

 

 

 

ข้อมูลการค้าไทย-สหภาพยุโรป จากกรมส่งเสริมการส่งออก (กระทรวงพาณิชย์)
มูลค่าการนำเข้าจากสหภาพยุโรปของไทย มกราคม-ธันวาคม 2554 : 17,852.1 ล้านเหรียญสหรัฐมกราคม-ธันวาคม 2553:  13,887.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
มูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป มกราคม-ธันวาคม 2554:  24,156.7 ล้านเหรียญสหรัฐมกราคม-ธันวาคม 2553:  21,814.56 ล้านเหรียญสหรัฐ
ดุลการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ไทยได้ดุล 2,125 ล้านยูโร (พ.ศ. 2555)

 

 
ระบบการเมือง สหภาพทางเศรษกิจและการเงิน มีประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปคราวละ 6 เดือน โดยทำงานร่วมกันกับคณะกรรมาธิการยุโรปและสภายุโรป

ประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป

ประธานคณะมนตรียุโรป

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

ประธานสภายุโรป

ประเทศอิตาลี (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557)

นาย Herman Van Rompuy 

นาย Jose Manuel Barroso

นาย Martin Schulz