ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกระบาด สรุปประเด็นสำคัญได้ 

1.   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 หน่วยงานรัฐของเนเธอร์แลนด์ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenic Avian Influenza -LPAI) ในหมู่บ้าน Lochem เมือง Gelderland ประเทศเนเธอร์แลนด์

2.   ต่อมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค (Directorate-General for Health and Consumers : DG-SANCO) ได้มีหนังสือแจ้งเตือนประเทศสมาชิกว่า มีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7 ชนิดไม่รุนแรงในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ในหมู่บ้าน Zeewolde เมือง Flevoland ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากหมู่บ้าน Lochem ประมาณ 100 กิโลเมตร โดยทางการจะดำเนินการคัดแยกไก่ที่ติดเชื้อออกจากโรงเลี้ยง และกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมซึ่งมีรัศมีห่างจากเขตพื้นที่ติดเชื้อ 1 กิโลเมตร และห้ามมีการซื้อขายและเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในเขตพื้นที่ดังกล่าว ตามกฏระเบียบ Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005