ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตเคยรายงานเกี่ยวกับมาตราการการให้เครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่เอกชนต่างชาติที่ลงทุนในโปรตุเกสแล้ว โดยมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลโปรตุเกสในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อชดเชยกับการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศซึ่งประสบกับภาวะซบเซาอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลโปรตุเกสก็ได้ออกมาตรการ “Golden Visa” เพื่อให้สิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าและการพำนักในโปรตุเกสและเขตเชงเก้น แก่นักลงทุนจากประเทศนอกกลุ่ม EU ที่ลงทุนในโปรตุเกสมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านยูโร หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 ยูโร ซึ่งเมื่อต้นเดือน ก.ค. นิตยสารรายสัปดาห์  Visao ของโปรตุเกสได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนจากจีนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการ Golden Visa ว่าตั้งแต่ได้เริ่มมาตรการนี้ มีนักลวงทุนจากจีนได้รับ Golden Visa มากที่สุด รองลงมาได้แก่ นักลงทุนจาก บราซิล รัสเซีย อังโกลา แอฟริกาใต้ และโคลอมเบีย โดยที่นักลงทุนจีนสนใจอสังหาริมทรัพย์ที่มีเนื้อที่กว้างขวาง แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติ มีวิวทิวทัศน์สวยงามและไม่ไกลจากกรุงลิสบอนเมืองหลวงของโปรตุเกส

                            มีนักลงทุนชาวโปรตุเกสและจีนจำนวนหนึ่งได้เริ่มร้องเรียนว่า การพิจารณา Golden Visa นั้นใช้เวลามากเกินไป แต่ทางโฆษก กระทรวงการต่างประเทศของ โปรตุเกสเองก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมการวีซ่าดังกล่าวมานานแล้ว และไม่ประสงค์ทำให้มาตรการดังกล่าว มีลักษณะเหมือนการประมูลวีซ่า แต่อย่างใด นอกจากโปรตุเกสแล้วยังมีประเทศอื่นๆใน EU ที่ออกมาตรการคล้ายคลึงกัน เช่น  เสปน อิตาลี แต่เสปนมีมาตรการที่ ผ่อนคลายกว่าด้วยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าข่ายสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 160,000 ยูโร แต่สหภาพยุโรปเองก็ได้คัดค้านเงื่อนไขดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะเพิ่มความเสี่ยงจากการหลั่งไหลของชาวต่างชาติและผู้อพยพเข้าสู่ EU นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจาก จีน และ รัสเซีย สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกสเนื่องจากต้องการสถานที่ปลอดภัยและมีโรงเรียนนานาชาติให้แก่บุตรหลานของตนหากเกิดปัญหาทางการเมืองและสัมคมในประเทศของตน นอกจากนี้ นักลงทุนจีนยังสนใจไวน์และหินอ่อนของโปรตุเกสอีกด้วย

                          มาตราการ Golden Visa ของโปรตุเกสประสบความสำเร็จพอควรในการดึงดูดการลงทุน และ นักลงทุนจากต่างชาตินอก EU โดยเงื่อนไขของมาตรการฯ ที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติคือการได้รับถิ่นพำนักในโปรตุเกส  และยังสามารถเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ อย่างเสรีในเขตเชงเก้น นอกจากนี้ โปรตุเกสยังเป็นจุดเชื่อมการลงทุนในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส เช่น บราซิล อังโกลา โมซัมบิค เป็นต้น

 

********************************

สนับสนุนข้อมูลโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน