คณะกรรมการยุโรปด้านการค้า ได้เผยแพร่เนื้อหาของ FTA ระหว่างสิงคโปร์และอียูอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้มีการลงนามย่อของหัวหน้าคณะเจรจาของทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

1) มีการเปิดตลาดด้านการบริการและการจัดซื้อภาครัฐมากกว่าที่ตกลงไว้ในกรอบ WTO โดยสิงคโปร์เปิดตลาดบริการให้อียูมากกว่าประเทศอื่นๆ ในหลายสาขา และเปิดตลาดการประมูลงานสาธารณูประโภค / โครงสร้างพื้นฐานในอียู หลายรายการ

2) ตกลงปรับกฎระเบียบด้านการบริการให้ทันสมัยมีความเป็นธรรมโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติในการออกใบอนุญาต เช่น ด้านโทรคมนาคม การขนส่งพัสดุ การขนส่งทางทะเล ไปรษณีย์ และการเงิน รวมทั้งการรองรับการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพระหว่างกันในอนาคตด้วย

3) แก้ไขอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค เช่น การทดสอบซ้ำซ้อนสำหรับยานยนต์ อะไหล่ สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบางรายการ

4) ยกเลิกภาษีนำเข้าทั้งหมดภายใน 5 ปี ในกรณีอียูและยกเลิกทันทีในกรณีสิงคโปร์

5) อำนวยความสะดวกให้แก่การส่งออกเนื้อสัตว์ โดยนำระบบตรวจสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศมาแทนระบบตรวจสอบของแต่ละโรงงาน

6) ตกลงยกระดับการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยสิงคโปร์จะจัดตั้งระบบจดทะเบียนและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอียู

7) จะนำเสนอกรอบกฎหมายที่มีความโปร่งใสและส่งเสริมการแข่งขันให้แก่ผู้ส่งออก และคาดว่าจะมีการนำระบบการระงับข้อพิพาทโดยอนุฐาติโตตุลาการหรือผู้ไกล่เกลี่ยมาใช้

8) มีการเชื่อมโยงประเด็นการค้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและติดตามการปฏิบัติด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961

 *********************

สนับสนุนข้อมูลโดย : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์