สำนักงานพาณิชย์ฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับรายงานจาก Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ของสหภาพยุโรป ตรวจพบสินค้าไทยที่ไม่ได้มาตรฐาน 9 ครั้ง เป็นจำนวน 9 รายการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตรวจพบการใช้สี E 102–tartrazine และ E 110-Sunset Yellow FCF ที่ไม่ได้รับการอนุญาตในมะม่วงอบแห้ง ที่ประเทศลิทัวเนีย และสินค้าได้ถูกควบคุมทางการตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว
  2. ตรวจพบการใช้สาร amitraz ในกะหล่ำปลี ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสินค้าได้ถูกควบคุมทางการตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว
  3. ตรวจพบการใช้สาร dimethoate ในมะเขือ (egg plant-aubergine (Solanum melongena L.)) ที่ประเทศฟินแลนด์ ทั้งนี้สินค้าได้ถูกกักกันที่เขตชายแดนและยังไม่ได้ถูกวางจำหน่ายในตลาด
  4. ตรวจพบการใช้สี E 127-erythrosine ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเครื่องดื่มเมล็ดโหระพา รสกุหลาบ ที่ประเทศฟินแลนด์ และสินค้าได้ถูกกักกันที่เขตชายแดนภายใต้การควบคุมของด่านศุลกากร
  5. ตรวจพบจิ้งจกขนาดเล็ก (small lizard) ในกะทิกระป๋อง ที่ประเทศไอซ์แลนด์จากการร้องเรียนของผู้บริโภค
  6. ตรวจพบสารซัลไฟต์ทั้งที่ไม่ได้ถูกระบุอยู่บนฉลากในกะทิกระป๋อง ที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ที่แพ้สารซัลไฟต์ได้ ทั้งนี้สินค้าได้ถูกควบคุมทางการตลาดอย่างเป็นทางการและมีการเรียกคืนจากผู้บริโภคแล้ว
  7. ตรวจพบการนำเข้าแมลงและไส้กรอกแช่แข็งอย่างผิดกฎหมายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสินค้าได้ถูกควบคุมทางการตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว
  8. ตรวจพบการใช้สาร Histamine ในอาหารสัตว์กระป๋อง ที่ประเทศอิตาลี จากการร้องเรียนของผู้บริโภค
  9. ตรวจพบการใช้สาร Enterobacteriaceae ปริมาณมากเกินไปในอาหารขบเคี้ยวของสุนัข (dog chews) ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งนี้สินค้าได้ถูกกักกันทีชายแดนและยังไม่ได้ถูกวางจำหน่ายในตลาด