กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ  มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง  “เจาะลึกตลาดภูมิภาคยุโรป ”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์โดย คุณดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย  หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในหัวข้อ

–  ภาพรวมการค้าในตลาดยุโรป
–  แนวโน้มการค้าปี 2558 : ใครจะมา ใครจะไป ?
–  ช่องทางการค้าในภูมิภาคยุโรป
–  ข้อจำกัด อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

พร้อมทั้งช่วงถาม-ตอบ  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองต่อไป      

หากท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดและกรอกใบสมัครได้จากด้านล่างพร้อมทั้งส่งกลับมาได้ที่ E-mail: phittaphons@ditp.go.th  หรือ ส่งโทรสาร 02-513-1904 , 02-512-2223 ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2557

คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดใบสมัครลงทะเบียนและรายละเอียด