ข่าวเด่นจากออสเตรีย – สคร. เวียนนาสรุปรายงานข่าวจากสื่อท้องถิ่นว่า จากผลสำรวจโดย Gfk Group ระบุว่าประชาชนออสเตรียมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 387 ยูโรต่อคน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปี 2556 และถึงแม้ว่าจะไม่มีการเติบโตในระดับเฉลี่ยดังกล่าว การที่ตัวเลขนี้ทรงตัวในปีนี้เป็นสัญญาณที่แสดงว่ากระแสขาลงในการจับจ่ายซื้อของขวัญของปีที่ผ่านๆมาได้หยุดลงแล้ว 

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ชาวออสเตรียคาดว่าจะใช้จ่ายยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอายุและความพร้อมด้านการเงิน ซึ่งผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปวางแผนจะใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 500 ยูโรต่อคน ขณะที่คนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีคาดว่าจะใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 211 ยูโรต่อคน และกลุ่มคนมากถึงหนึ่งในสี่ของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ปรารถนที่จะได้รับสิ่งของที่ได้มาจากการซื้อแต่ยินดีที่จะได้ของขวัญที่ทำขึ้นเอง

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบด้วยว่าสินค้าประเภทบัตรกำนัลได้รับความนิยมมากที่สุด(48%) ตามด้วยหนังสือ (33%) และของเล่น (24%)โดยการซื้อสินค้าของขวัญสำหรับเทศกาลคริสต์มาสออนไลน์ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปีนี้ และสินค้าประเภทสินค้าอาหารจะได้รับอานิสงค์จากการจับจ่ายตามฤดูกาลในเดือน ธ.ค.

สนับสนุนข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา