ตามที่ คณะกรรมาธิการยุโรป โดย DG MARE ได้เคยประกาศให้ใบเหลืองประเทศคอโมโรสให้อยู่ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง“ที่ไม่ให้ความร่วมมือ” หรือ “ใบเหลือง”  ในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ด้วยเหตุผลว่าขาดการควบคุมการทำประมงโดยเรือประมงที่ชักธงประเทศตนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดประมงสากลในฐานะ flag, coastal, port และ market State ซึ่งคอโมโรสจะมีเวลา 6 เดือนในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนที่ DG MARE จะประเมินผลอีกครั้งในอีก 6 เดือนข้างหน้า  (รายละเอียดตาม Commission Decision 2015/C 324/07 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558) นั้น

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 DG MARE ได้ประกาศให้ใบแดงแก่คอโมโรสแล้วอย่างเป็นทางการ ตาม Commission Implementing Decision (EU) 2017/889 of 23 May 2017 identifying the Union of the Comoros as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing ใน EU Official Journal L135/35 หลังจากที่มีการขยายเวลาประเมินผลให้คอโมโรสนับตั้งแต่ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา  หาก EU ยังคงพบว่า คอโมโรสไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU อย่างเพียงพอ ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะ Flag State, Port State, Coastal State และ Market State ในการต่อต้านการทำประมง IUU ตลอดจนไม่มีการปฎิรูปกฎหมายประมงที่ใช้ควบคุมการทำประมง IUU และบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนและกระทำผิดซ้ำ (ยังคงพบว่ามีเรือประมงคอโมโรสที่ลักลอบทำการประมง IUU และยังคงมีการขนถ่ายสินค้าประมงกลางทะเล) ยังคงขาดการปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจสอบให้มีความรัดกุม รวมถึงไม่มีการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าประมงให้มีประสิทธิ ภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ใบแดง IUU กับประเทศคอโมโรส

สรุปสถานะล่าสุดของกลุ่มประเทศใบเหลือง – ใบแดง :

1. กลุ่มประเทศใบเหลือง : ปัจจุบัน มี 8 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ที่ยังคงสถานะใบเหลือง คือ

1.1 เซนต์คิตส์และเนวิส (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557)
1.2 ตูวาลู (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557)
1.3 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557)
1.4 ไต้หวัน (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)
1.5 คิริบาส (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)
1.6 เซียร์ราลีโอน (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)
1.7 ตรินิแดดและโตเบโก (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559)
1.8 ไทย (ได้ใบเหลืองเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558)

2. กลุ่มประเทศใบแดง : ปัจจุบัน มี 2 ประเทศ คือ

2.1 กัมพูชา (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)
2.2 คอโมรอส (ได้ใบแดงเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 1 วันหลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จากเวปไซต์ ดังต่อไปนี้

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0889&from=EN

 

                  โดย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license