เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 EU ได้ประกาศระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 อนุมัติให้ใช้ Lecithins เป็นวัตถุดิบเสริมในอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากพบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 6 กรกฎาคม 2570

EU ได้อนุมัติให้สามารถใช้ Lecithins ได้ในระดับ 100 – 1,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งหมด โดยมีระยะการปรับเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

1. การใช้ Lecithins ในสินค้าอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ที่ผสมไว้ล่วงหน้า (premixtures) ซึ่งมีการผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 6 มกราคม 2561 ตามระเบียบเดิม ยังสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จนกว่าสินค้าจะหมด

2. อาหารสัตว์ผสม (compound feed) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ที่มีส่วนผสมของ Lecithins ซึ่งมีการผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 6 มกราคม 2561 ตามระเบียบเดิม ยังสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จนกว่าสินค้าจะหมด หากสินค้านั้นเป็นสินค้าสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ที่ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์เท่านั้น (food-producing animals)

3. อาหารสัตว์ (compound feed) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ที่มีส่วนผสมของ Lecithins ซึ่งมีการผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 6 มกราคม 2562 ตามระเบียบเดิม ยังสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้จนกว่าสินค้าจะหมด หากสินค้านั้นไม่ใช่สินค้าสำหรับการใช้เลี้ยงสัตว์ที่ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์เท่านั้น (food-producing animals)

 

สนับสนุนข้อมูลโดยสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์

เรียบเรียงโดยทีมงาน Thaieurope.net

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Photo licensed under Creative Commons Zero (CC0) license